Čo predložiť pri návrate do SR z EÚ?

OTÁZKA:

 

Vraciam sa spolu s dieťaťom späť na Slovensko z Anglicka. Otec dieťaťa zostáva v Anglicku naďalej zamestnaný. Potrebujem k nároku na dávky na Slovensku predložiť nejaký doklad z Anglicka?

 

ODPOVEĎ: ÁNO

 

Po návrate späť na Slovensko sa na vás bude vzťahovať okrem slovenskej legislatívy aj legislatíva EÚ[1], nakoľko otec dieťaťa je zamestnaný vo Veľkej Británii. Pokiaľ nebudete mať výkon zárobkovej činnosti na Slovensku, naďalej bude kompetentným štátom na výplatu prídavku na dieťa Veľká Británia ako jediný štát zamestnania.

 

Odorúčame oznámiť príslušnej anglickej  inštitúcii, že odchádzate aj s dieťaťom na Slovensko. Podľa toho, ako rozhodne anglická inštitúcia, bude úrad[2] na Slovensku následne konať. Bez dokladu o vyplácaných prídavkoch vo VB Slovensko nebude môcť pristúpiť k výplate, nakoľko nemôže vyplácať duplicitne. Úrad si môže doklad o výplate dávok v Anglicku zaobstarať, avšak lehota sa značne predĺži.

 

Čo sa týka rodičovského príspevku, tam je situácia iná, lebo Anglicko nemá charakterovo podobnú dávku, takže Slovensko môže vyplácať dávku na základe bydliska, v prípade preukázateľného pobytu na Slovensku.

 

 

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov

[2] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa rodinných dávok

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac