Dôchodok – jediný zdroj príjmu

OTÁZKA:

 

Som dôchodca, poberám dôchodok zo Slovenska a tento dôchodok je jediný zdroj príjmu rodiny. Žijeme spolu s dieťaťom v Českej republike. Kto bude vyplácať rodinné dávky?

 

ODPOVEĎ: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Ak poberáte slovenský dôchodok, a druhý rodič dieťaťa je nezamestnaný, nemáte žiadny iný príjem, napr. dávky v nezamestnanosti, materské, a dôchodok je jediný zdroj príjmu, primárnym štátom na výplatu rodinných dávok bude štát, v ktorom poberáte dôchodok, to zn. Slovenská republika. 

Je potrebné si podať žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova ulica 7/A, 816 16 Bratislava. Žiadosti sa nachádzajú TU. Na zadnej strane žiadosti je zoznam potrebných dokladov, ktoré musíte predložiť úradu.

 

Upozornenie:

V prípade, ak poberáte dôchodok v jednom štáte a vykonávate zamestnanie v inom štáte EÚ, nárok na rodinné dávky máte v štáte zamestnania. Vo Vašom prípade, ak sa zamestnáte v Českej republike, kde žijete, rodinné dávky bude vyplácať ČR.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac