Lehota na potvrdenie formulárov

OTÁZKA:

 

Aká je lehota na potvrdenie formulárov E 411 a E 401?

Prečo to tak dlho trvá?

 

ODPOVEĎ:

 

Úrad*[1] z pravidla formuláre vybaví v lehote do 30 dní, napriek tomu, že potvrdzovanie formulárov ide mimo Slovenského správneho konania a pred potvrdením formulárov je povinný vykonať sociálne šetrenie aby získal potrebné informácie.

Lehoty na potvrdenie formulárov nie sú celoeurópsky stanovené, lebo jednotlivé členské štáty majú rôzne zákony, podmienky, logistiku a systém práce. 

Na základe vašich podnetov vieme, že často Vás úradník iného členského štátu ubezpečí, že E-formulár odoslal už pred mesiacom, no na Slovensku zisťujeme, že sa tak udeje až po Vašej urgencii v danom členskom štáte. (Každá zásielka formulárov je opatrená dátumom podania na pošte.)

Odporúčame občanom žiadajúcim si rodinné dávky v inom členskom štáte, aby sa vo vlastnom záujme častejšie informovali o stave ich žiadosti v danom štáte. Ak doba presiahne 2 mesiace, môže si informáciu, či sa jeho formulár dostal na SR overiť na úrade.

 

[1] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa rodinných dávok

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac