Maloletá matka

OTÁZKA:

Mám nárok na finančnú pomoc od štátu, ak mám 17 rokov a  práve sa mi narodilo dieťa, no naďalej študujem na strednej odbornej škole (škola mi umožnila individuálne štúdium)

 

ODPOVEĎ:   ÁNO

Vy ako maloletá matka môžete požiadať

 • od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o priznaní rodičovských práv a povinností voči narodenému dieťaťu o
 • príspevok pri narodení dieťaťa (žiada len matka)
 • prídavok na dieťa (žiada jeden z rodičov narodeného dieťaťa)
 • rodičovský príspevok (žiada jeden z rodičov narodeného dieťaťa)

 

Podmienky nároku 

na príspevok pri narodení dieťaťa (tlačivo žiadosti - vydá matrika)

 • narodenie dieťaťa
 • trvalý pobyt a bydlisko matky ma území SR (vyhlásenie o bydlisku nájdete TU)
 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa zúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok (požadovanú informáciu potvrdí lekár gynekológ priamo v časti "E" žiadosti) 
 • uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa (tlačivo žiadosti nájdete TU)
 • žiadne predchádzajúce dieťa matky nie je zverené do náhradnej starostlivosti (požadovanú informáciu žiadateľ vyplní v časti "F" žiadosti)

na prídavok na dieťa (tlačivo žiadosti)

 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt rodiča na území SR

na rodičovský príspevok (tlačivo žiadosti)

 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt rodiča na území SR

 

Nárok si uplatníte podaním samostatných žiadostí, ktoré v prípade maloletej matky podpíše aj jej zákonný zástupca. Žiadosti je možné úradu[1] doručiť

     - osobne,

     - písomne (poštou) alebo

     - elektronicky so ZEP-om[2]

 

[1] úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa dávky

[2] ZEP – zaručený elektronický podpis potrebný pri komunikácii elektronickými prostriedkami cez www.slovensko.sk

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 13.05.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac