Môže dávku vyplácať SR občanovi zamestnanému v ČR?

OTÁZKA:

 

Som štyri roky zamestnaná ako cezhraničný pracovník v Českej republike, manžel je Čech, tiež zamestnaný v ČR, narodilo sa nám dieťa. Žijeme na Slovensku, nakoľko bývame v rodinnom dome, ktorý sme si na Slovensku postavili. Požiadala som si o prídavok na dieťa v ČR, ale nakoľko ČR testuje príjem rodičov, dávku mi zamietli z dôvodu vysokého príjmu. Môže mi prídavok na dieťa vyplácať Slovenská republika, keďže tu celá rodina žijeme?

 

ODPOVEĎ: ÁNO

 

Kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok v zmysle legislatívy EÚ[1] je Česká republika, nakoľko je štátom zamestnania obidvoch rodičov. Keďže však preukázateľne žijete na Slovensku, máte nárok na rodinné dávky na Slovensku z dôvodu bydliska. Žiadosť je potrebné podať na úrade[2] a predložiť doklad, že v Českej republike nemáte nárok na prídavok na dieťa z dôvodu vysokého príjmu.

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov

[2] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa rodinných dávok

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac