Nárok na dávky pre zverené dieťa do náhradnej starostlivosti

OTÁZKA:

Ak mám zverené dieťa do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu, mám nárok na nejaké dávky/príspevky?

 

ODPOVEĎ: ÁNO

Formy náhradnej starostlivosti ustanovuje § 1 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. Ak Vám je maloleté dieťa zverené do jednej z foriem ustanovených v predmetnom zákone, podaním samostatných žiadostí si môžete uplatniť nárok na úrade[1], ktoré máte možnosť doručiť osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky so ZEP-om[2].

Na základe rozhodnutia súdu môžete požiadať o:

 

Úrad posúdi žiadosť a rozhodne o nároku, o čom vydá písomné rozhodnutie.

 

[1] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu – oprávnenej osoby - poberateľa dávky

[2] ZEP – zaručený elektronický podpis, potrebný pri komunikácii elektronickými prostriedkami cez www.slovensko.sk

[3] Potrebný je posudok úradu o ťažkom zdravotnom postihnutí zvereného dieťaťa


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 13.05.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac