Nárok na prídavok na dieťa, študenta strednej školy/vysokej školy

OTÁZKA:

 

Mám nárok na prídavok, ktorý doposiaľ poberám a čo je mojou povinnosťou, ak moje dieťa je :

  • stredoškolák
  • vysokoškolák ?

 

ODPOVEĎ: ÁNO

 

Vy ako oprávnená osoba – rodič dieťaťa máte aj naďalej nárok na prídavok na Vaše dieťa – študenta po skončení povinnej školskej dochádzky až do 25 rokov, pokiaľ študuje na strednej škole alebo na vysokej škole v dennej forme štúdia.

 

Vašou povinnosťou je úradu[1]

  • preukázať štúdium potvrdením o návšteve školy
  • oznámiť akékoľvek skončenie štúdia
  • oznámiť zamestnanie jedného rodiča mimo územia SR.

 

Oznámenie a zmeny môžete vykonať

  • osobne, teda priamo u zamestnanca oddelenia služieb občanom alebo recepcie,
  • písomne poštou
  • elektronicky so ZEP- om[2].

 

Poznámka:

Odporúčané tlačivo potvrdenia o návšteve strednej školy a vysokej školy (môže vydať aj škola) nájdete TU

 

[1] úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa dávky

[2] ZEP – zaručený elektronický podpis potrebný pri komunikácii elektronickými prostriedkami cez www.slovensko.sk

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac