Oznámenie poberateľa dávky o zmene čísla účtu na poukazovanie výplaty dávky

OTÁZKA:

Mám oznámiť úradu, ktorý je platiteľom prídavku na dieťa zmenu spôsobu výplaty - zmenu čísla účtu

 

ODPOVEĎ: ÁNO

Vy ako poberateľ dávky/príspevku ak zmeníte peňažný ústav a teda dôjde k zmene čísla účtu na ktorý ste poberali dávky/príspevky, hneď po predchádzajúcej výplate dávky/príspevku ste povinný oznámiť úradu[1] zmenu čísla účtu, na ktorý žiadate zasielať výplatu dávky/príspevku.

 

Oznámenie a zmenu môžete vykonať

  • osobne,
  • písomne (poštou) alebo
  • elektronicky so ZEP-om[2]

 

Ak zmenu čísla účtu včas neoznámite úradu, dávky/príspevky ktoré poberáte, sa vrátia späť úradu.

 

Poznámka:

Odporúčané tlačivo na oznámenie zmeny čísla účtu.

 

 

[1] úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa dávky

[2] ZEP – zaručený elektronický podpis potrebný pri komunikácii elektronickými prostriedkami cez www.slovensko.sk

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 07.10.2020

Tlačiť