Rodičovstvo a kariéra

OTÁZKA:

Mám možnosť začať pracovať a deti umiestniť do predškolského zariadenia.

Mám nárok na preplatenie jaslí a materskej školy od štátu, ak v súčasnosti poberám rodičovský príspevok a som doma s dvomi deťmi vo veku jedného roku veku a vo veku dva a pol roka.

 

ODPOVEĎ: ÁNO

 

 • Vy ako pracujúci rodič máte možnosť sa rozhodnúť pri starostlivosti o dieťa do troch rokov ich veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pre:
  • rodičovský príspevok              

       alebo

 • príspevok na starostlivosť o dieťa

 

Rodičovský príspevok je možné poberať

 • len jeden
 • pri starostlivosti o jedno alebo viac detí

Príspevok na starostlivosť o dieťa je možné poberať

 • na každé dieťa
 • v závislosti od sumy uvedenej v dohode alebo v zmluve uzatvorenej medzi poskytovateľom starostlivosti o dieťa a rodičom.

Žiadosť o odňatie rodičovského príspevku (tlačivo žiadosti) alebo žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa (tlačivo žiadosti) si uplatníte na úrade[1] a doručíte ju

 • osobne,
 • písomne (poštou) alebo
 • elektronicky so ZEP-om[2]

 

 

[1] úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa dávky

[2] ZEP – zaručený elektronický podpis potrebný pri komunikácii elektronickými prostriedkami cez www.slovensko.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 13.05.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac