Výplata vyrovnávacej dávky

OTÁZKA:

 

Som rozvedená, pracujem a žijem na Slovensku, dieťa bolo zverené do mojej starostlivosti. Môžem požiadať o výplatu rozdielovej dávky k prídavku na dieťa v členskom štáte EÚ, kde pracuje otec dieťaťa?

 

ODPOVEĎ: ÁNO

 

Vášmu spoločnému dieťaťu vzniká nárok na vyrovnávaciu dávku k prídavku na dieťa  v členskom štáte, kde otec dieťaťa vykonáva zárobkovú činnosť. O vyrovnávaciu dávku k prídavku na dieťa môžete požiadať vy alebo otec dieťaťa,  táto dávka je určená na výchovu a výživu dieťaťa, preto musí byť použitá na tento účel. Žiadosť je potrebné podať na príslušnej inštitúcii štátu EÚ, doložiť doklad o zamestnaní rodiča dieťaťa v EÚ a všetky doklady, ktoré požaduje príslušná inštitúcia, spravidla rodný list dieťaťa, pracovná zmluva, doklad o zamestnaní rodiča v SR.  

 

Upozornenie:

 

Pri vybavovaní žiadosti o vyrovnávaciu dávku v inom štáte EÚ je spravidla potrebná súčinnosť rodiča zamestnaného v štáte EÚ. Na základe skúseností z praxe, v prípade ak rodič nespolupracuje s inštitúciou EÚ, vyrovnávaciu dávku zamietnu.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac