Žiadosť o vydanie potvrdenia o výplate dávky

OTÁZKA:

Chcem požiadať o vydanie potvrdenia o výplate dávky/príspevku.

 

ODPOVEĎ: ÁNO

 

Ak chcete vy ako poberateľ dávky alebo príspevku požiadať o vydanie potvrdenia o realizovanej výplate za požadované obdobie, môže vám pri osobnej návšteve vydať potvrdenie zamestnanec oddelenia služieb občanom alebo recepcie úradu[1], prípadne na vaše požiadanie ho zašle písomne poštou, ale môže vám ho zaslať aj elektronicky, ak požiadate elektronicky so ZEP- om[2].

 

Upozornenie:

Poskytovať  informácie alebo vystaviť potvrdenie nie je možné iným fyzickým osobám než poberateľovi dávky/príspevku, s výnimkou, ak o potvrdenie žiada jeden z rodičov dieťaťa, ktorý nie je poberateľom dávky/príspevku a predloží splnomocnenie poberateľa dávky/príspevku.

[1] úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa

dávky

[2] ZEP – zaručený elektronický podpis potrebný pri komunikácii elektronickými prostriedkami cez www.slovensko.sk

 

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.04.2017
Dátum aktualizácie: 21.12.2017

Tlačiť