Dôležité informácie

V záujme zabezpečenia informovanosti občanov si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v zmysle platných národných legislatív:

- V Rakúsku sa priznáva rodičovský príspevok (Kinderbetreuungsgeld) len 6 mesiacov spätne od podania žiadosti. Žiadateľom má byť osoba, ktorá sa o dieťa stará, resp. bude starať a najvhodnejšie je podať žiadosť čo najskôr po narodení dieťaťa, avšak až po rozhodnutí príslušného Finanzamtu o rakúskom prídavku na dieťa.

- V Nemecku sa priznáva rodičovský príspevok (Elterngeld) len 3 mesiace spätne od podania žiadosti. Žiadosť musí byť podaná najneskôr 3 mesiace po narodení dieťaťa, pričom za dátum podania je braný do úvahy dátum doručenia, nie dátum poštovej pečiatky.

Na základe uvedeného je potrebné uplatniť si nárok podaním písomnej žiadosti na príslušnej inštitúcii daného štátu s ohľadom na tieto skutočnosti. Platí to aj v prípadoch, keď je v príslušnom štáte nárok len na vyrovnávaciu dávku, ktorá je vyplácaná len raz ročne za predchádzajúci kalendárny rok, alebo je vyplácané materské.

Zdroje informácií:

http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/privatpersonen/elterngeldunderziehungsgeld/elterngeld.xml?ceid=100383

http://www.gesetze-im-internet.de/beeg/index.html

http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=675&p_tabid=4

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Germany_de.pdf

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Austria_de.pdf


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2017

Tlačiť