UPOZORNENIE

Skrátenie spätnej výplaty prídavku na dieťa v Nemecku zo 4 rokov na 6 mesiacov

Od 1. januára 2018 je možné požiadať o prídavok na dieťa z Nemecka už len šesť mesiacov spätne od podania žiadosti. Teda od mesiaca, v ktorom Familienkasse prijme žiadosť na prídavok na dieťa. Do 31.12.2017 to boli 4 roky spätne.

Ak prídavok na dieťa v Nemecku nebude priznaný z dôvodu neskorého podania žiadosti, alebo z takéhoto dôvodu nebude vyplatené celé obdobie nároku na dávku v Nemecku, nemôže byť táto dávka doplatená v SR, pokiaľ nebudú splnené zákonné podmienky pre jej vyplatenie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.01.2018

Tlačiť