Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

VPM v Ústredí PSVR s miestom výkonu práce na úradoch PSVR

Dovoľujeme si Vás informovať, že všetky výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v stálej a dočasnej štátnej službe sú zverejnené na potráli  https://open.slovensko.sk


 

Tlačiť