Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zoznam agentov VPM

Úrad PSVR Pracovisko Meno, priezvisko, titul
agenta pre pracovné miesta
e-mail Telefón
Banská Bystrica Banská Bystrica Kmeťová Marianna, Mgr. marianna.kmetova@upsvr.gov.sk 048/2440341
Banská Bystrica Banská Bystrica Slávová Petra, Mgr. petra.slavova@upsvr.gov.sk 048/2440311
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Javorská Tatiana, Ing. tatiana.javorska@upsvr.gov.sk 045/2444421
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Kašiarová Henrieta henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk 045/2444206
Banská Štiavnica Kremnica Kapustová Daša, Mgr. dasa.kapustova@upsvr.gov.sk 045/2446202
Banská Štiavnica Kremnica Kovalčíková Zuzana, Mgr. zuzana.kovalcikova@upsvr.gov.sk 045/2446100
Banská Štiavnica Nová Baňa Kršiaková Barbora, Bc. barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk 045/2447201
Banská Štiavnica Nová Baňa Šályová Marta marta.salyova@upsvr.gov.sk 045/2447202
Banská Štiavnica Žarnovica Bakoš Peter, Mgr. peter.bakos@upsvr.gov.sk 045/2448200
Banská Štiavnica Žarnovica Gazdíková Marta, Mgr. marta.gazdikova@upsvr.gov.sk 045/2448202
Banská Štiavnica Žiar nad Hronom Belohorcová Ivanka, Mgr. ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk 045/2445203
Banská Štiavnica Žiar nad Hronom Zliechovcová Miriam, Mgr. miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk 045/2445208
Bardejov Bardejov Achejevová Renáta, Mgr. renata.achejevova@upsvr.gov.sk 054/2440272
Bardejov Bardejov Hudáková Katarína, Mgr. katarina.hudakova@upsvr.gov.sk 054/2440272
Bardejov Svidník Otrošinová Katarína, Mgr. katarina.otrosinova@upsvr.gov.sk 054/2443210
Bratislava Bratislava Dyršmíd Katarína, Mgr. katarina.dyrsmid@upsvr.gov.sk 02/20443898
Bratislava Bratislava Gašparovičová Martina, Ing. martina.gasparovicova2@upsvr.gov.sk 02/20443874
Brezno Brezno Maruškinová Mariana, Mgr. mariana.maruskinova@upsvr.gov.sk 048/2442410
Brezno Brezno Turisová Janka, Mgr. janka.turisova@upsvr.gov.sk 048/2442410
Čadca Čadca Eisnerová Anna, Bc. anna.eisnerova@upsvr.gov.sk 041/2448803
Čadca Čadca Chrenšťová Michaela, Ing. michaela.chrenstova@upsvr.gov.sk 041/2448800
Čadca Čadca Jánošíková Mária, Bc. maria.janosikova@upsvr.gov.sk 041/2448803
Čadca Čadca Kufová Eva, Mgr. eva.kufova@upsvr.gov.sk 014/2448803
Dolný Kubín Dolný Kubín Dančo Monika, Ing. monika.danco@upsvr.gov.sk 043/2444373
Dolný Kubín Dolný Kubín Kleňová Erika, Bc. erika.klenova@upsvr.gov.sk 043/2444422
Dolný Kubín Dolný Kubín Žáčiková Martina, Ing. martina.zacikova@upsvr.gov.sk 043/2444515
Dunajská Streda Dunajská Streda Csémyová Eva, Bc. eva.csemyova@upsvr.gov.sk 031/2440410
Dunajská Streda Dunajská Streda Rácz Evelin, Mgr. evelin.racz@upsvr.gov.sk 031/2440410
Dunajská Streda Dunajská Streda Váriová Renáta, Bc. renata.variova@upsvr.gov.sk 031/2440310
Dunajská Streda Veľký Meder Árendášová Dana, Bc. dana.arendasova@upsvr.gov.sk 031/2443351
Galanta Galanta Károlyiová Erika, Mgr. erika.karolyiova@upsvr.gov.sk 031/2444340
Humenné Humenné Hrib Ladislav, Mgr. ladislav.hrib@upsvr.gov.sk 057/2440271
Humenné Humenné Karoľová Oľga, Ing. olga.karolova@upsvr.gov.sk 057/2440272
Humenné Humenné Rusňáková Iveta, Mgr. iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk 057/2440271
Humenné Snina Gábor Štefan, Ing. stefan.gabor@upsvr.gov.sk 057/2441271
Kežmarok Kežmarok Dudaško Anton, Ing. anton.dudasko@upsvr.gov.sk 052/2442302
Kežmarok Kežmarok Pletzová Marta, Mgr. marta.pletzova@upsvr.gov.sk 052/2442322
Kežmarok Kežmarok Šavelová Petra, Ing. petra.savelova@upsvr.gov.sk 052/2442615
Komárno Komárno Alexovics Veronika, Ing. veronika.alexovics@upsvr.gov.sk 035/2444318
Komárno Komárno Bozsókyová Zuzana zuzana.bozsokyova@upsvr.gov.sk 035/2444522
Komárno Komárno Gerendásová Katarína, Mgr. katarina.gerendasova@upsvr.gov.sk 035/2444413
Komárno Komárno Koštialiková Eva, Bc. eva.kostialikova@upsvr.gov.sk 035/2444413
Komárno Komárno Stanová Lucia, Ing. lucia.stanova@upsvr.gov.sk 035/2444414
Košice Košice Libáková Marta, Mgr. marta.libakova@upsvr.gov.sk 055/2442299
Košice Košice Novák Róbert, Ing. robert.novak@upsvr.gov.sk 055/2442203
Košice Košice Puzder Toriská Júlia, Ing. julia.puzdertoriska@upsvr.gov.sk 055/2442209
Levice Levice Kasan Ľuboš, Ing. lubos.kasan@upsvr.gov.sk 036/2440220
Levice Levice Pastier Jozef, Bc. jozef.pastier@upsvr.gov.sk 036/2440324
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Durdíková Dominika, Bc. dominika.durdikova@upsvr.gov.sk 044/2440318
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Kokavcová Lucia, Mgr. lucia.kokavcova@upsvr.gov.sk 044/2440110
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť