Výsledky vyhľadávania

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

...V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021...

(Článok)  

viac

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

... do 31.07.2021 (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ, výška dotácie 1,20 eur/denne). Žiadateľom o dotáciu na...

(Rubrika)  

viac

 

14.12.2015 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

... Dátum platnosti: od 14.12. 2015 do 31. 3. 2016 V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci...

(Článok)  

viac

 

14.12.2015 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

... Dátum platnosti: od 14.12. 2015 do 31. 3. 2016 V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci...

(Článok)  

viac

 

Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie s účinnosťou od 1.5.2018

... na zamestnávateľa prechodného zamestnania. Uvedené zmeny okrem iného znamenajú, že v období od 1. mája 2018 do 31. decembra...

(Článok)  

viac

 

Aktivita č. 2 „Podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie“

..., sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.10. 2018 zastavuje možnosť vytvárania záväzkov na Aktivitu č. 2 Podpora...

(Článok)  

viac

 

Aktivita č. 3 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“

... 31.7.2018 zastavuje možnosť vytvárania záväzkov na Aktivitu č. 3 Podpora vytvárania pracovných miest u verejných...

(Článok)  

viac

 

Aktivita č. 1 "Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ"

... v znení neskorších predpisov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.7.2018 zastavuje možnosť vytvárania ...

(Článok)  

viac

 

Harmonogram realizácie O2

... poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom...

(Rubrika)  

viac

 

Informácia k náhradnému plneniu

... podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31....

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac