Výsledky vyhľadávania

Informácia k náhradnému plneniu

... podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31....

(Článok)  

viac

 

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

... do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať: bolo upravené tlačivo Zoznamu detí...

(Článok)  

viac

 

Pozor zmena od 1.9.2018

... Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“ Pozor: stále platí v období od 1.9.2018 do...

(Článok)  

viac

 

"Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre aktívne starnutie"

...", ktorého ďalšími partnermi je 13 organizácií z 8 krajín strednej Európy. Trvanie projektu: 1.1.2011 - 31.12.2013 (36...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

... harmonogramom národného projektu je dňom 31. 7. 2021 ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci...

(Rubrika)  

viac

 

Zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Číslo výberového konania: VKP BDP 31/2021 Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo...

(Článok)  

viac

 

SOS Dotácia

... požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej ...

(Rubrika)  

viac

 

Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

.... nasledovné informácie k výškam daňových bonusov od 01.07.2021:...

(Článok)  

viac

 

Stretnutia a prax

... zamestnanca v rámci jeho vzdelania a povolania. Zo stretnutia na Starých Horách, ktoré sa uskutočnilo 31.3.-1.4.2015: Samostatné ...

(Rubrika)  

viac

 

Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

... zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive "Potvrdenie pre zamestnávateľa" ...

(Článok)  

viac

 

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac