Výsledky vyhľadávania

Aktivita č. 1 "Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ"

... v znení neskorších predpisov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.7.2018 zastavuje možnosť vytvárania ...

(Článok)  

viac

 

Harmonogram realizácie O2

... poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom...

(Rubrika)  

viac

 

Informácia k náhradnému plneniu

... podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31....

(Článok)  

viac

 

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

... do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať: bolo upravené tlačivo Zoznamu detí...

(Rubrika)  

viac

 

Pozor zmena od 1.9.2018

... Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“ Pozor: stále platí v období od 1.9.2018 do...

(Článok)  

viac

 

"Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre aktívne starnutie"

...", ktorého ďalšími partnermi je 13 organizácií z 8 krajín strednej Európy. Trvanie projektu: 1.1.2011 - 31.12.2013 (36...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

... harmonogramom národného projektu je dňom 31. 7. 2021 ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci...

(Rubrika)  

viac

 

Zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Číslo výberového konania: VKP BDP 31/2021 Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo...

(Článok)  

viac

 

Poradca pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

... (od 01.01.2022 na dobu určitú – po dobu trvania projektu do 31.10.2023) Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a...

(Článok)  

viac

 

Zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

... do 31.10.2023) Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí, oddelenie bezplatného...

(Článok)  

viac

 

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac