Výsledky vyhľadávania

Aktivita č. 3 „Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov“

... 31.7.2018 zastavuje možnosť vytvárania záväzkov na Aktivitu č. 3 Podpora vytvárania pracovných miest u verejných...

(Článok)  

viac

 

Aktivita č. 1 "Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ"

... v znení neskorších predpisov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.7.2018 zastavuje možnosť vytvárania ...

(Článok)  

viac

 

Oznam pre sprostredkovateľov zamestnania za úhradu

..., správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade zmeny...

(Článok)  

viac

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania

... v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Doterajší spôsob predkladania...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - § 50

... vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov sa príspevok poskytuje najdlhšie počas 24 kalendárnych...

(Článok)  

viac

 

Informácia k náhradnému plneniu

... podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31....

(Článok)  

viac

 

riaditeľ/riaditeľka Centra pre deti a rodiny Michalovce

...Kraj: Košický Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výberové konanie číslo: VK 2021/RCDR/1 Názov pozície: riaditeľ/ka...

(Článok)  

viac

 

Pozor zmena od 1.9.2018

... Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“ Pozor: stále platí v období od 1.9.2018 do...

(Článok)  

viac

 

SOS Dotácia

... 2021 do 31 mája 2021, ktoré uplynulo, resp. uplynie počas krízovej situácie. V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že ak ste...

(Rubrika)  

viac

 

"Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre aktívne starnutie"

...", ktorého ďalšími partnermi je 13 organizácií z 8 krajín strednej Európy. Trvanie projektu: 1.1.2011 - 31.12.2013 (36...

(Článok)  

viac

 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac