Výsledky vyhľadávania

Verejný pripomienkový proces k stratégii Zelenej knihy

... Občania Obdobie 1 marec 2013 - 13 september 2013 (pôvodne do 31. augusta 2013) Cieľ Cieľom stratégie Zelenej knihy je...

(Článok)  

viac

 

Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

... dňová lehota, ale absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta a rodičovi ešte za toto obdobie ...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ) - § 60

... Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v období od 1. mája 2018 do...

(Článok)  

viac

 

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

... podávania mesačných hlásení.) správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31.3. nasledujúceho...

(Článok)  

viac

 

Manažér metodického riadenia v rámci národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“

... je do 31.08.2021 V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte...

(Článok)  

viac

 

Agentúry dočasného zamestnávania

... za predchádzajúci kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka; ...

(Článok)  

viac

 

Zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

... po dobu trvania projektu do 31.10.2023) Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a...

(Článok)  

viac

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

... na dobu určitú – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu do 31.10.2023) Organizačný útvar: Ústredie práce,...

(Článok)  

viac

 

Manažér metodického riadenia v rámci koordinácie národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“

... aktívnych opatrení na trhu práce, oddelenia poradenstva a vzdelávania Počet voľných miest: 1 (doba určitá – po dobu trvania...

(Článok)  

viac

 

Manažér riadenia výdavkov v rámci koordinácie národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“

... Počet voľných miest: 1 (doba určitá – po dobu trvania projektu do 31...

(Článok)  

viac

 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac