Výsledky vyhľadávania

Stretnutia a prax

... zamestnanca v rámci jeho vzdelania a povolania. Zo stretnutia na Starých Horách, ktoré sa uskutočnilo 31.3.-1.4.2015: Samostatné ...

(Rubrika)  

viac

 

Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

... pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho...

(Článok)  

viac

 

Poradca pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

... (od 01.01.2022 na dobu určitú – po dobu trvania projektu do 31.10.2023 Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a...

(Článok)  

viac

 

Zmluvy na zverejnenie do 31.12.2010

... do 31.12.2010 vrátane dodatkov zmluvy uzatvorené od 1.1.2000 do 4.7.2006 DeD STUDIENKA Rontgenova 6, Bratislava...

(Rubrika)  

viac

 

Verejný pripomienkový proces k stratégii Zelenej knihy

... Občania Obdobie 1 marec 2013 - 13 september 2013 (pôvodne do 31. augusta 2013) Cieľ Cieľom stratégie Zelenej knihy je...

(Článok)  

viac

 

Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

... dňová lehota, ale absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta a rodičovi ešte za toto obdobie ...

(Článok)  

viac

 

Projektový manažér v rámci koordinácie národného projektu „Chyť sa svojej šance“

... (doba určitá – po dobu trvania projektu - do 31.12.2023) Miesto výkonu práce: Železničiarska 13, 81104 Bratislava Platová...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ) - § 60

... Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v období od 1. mája 2018 do...

(Článok)  

viac

 

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

... podávania mesačných hlásení.) správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31.3. nasledujúceho...

(Článok)  

viac

 

Agentúry dočasného zamestnávania

... za predchádzajúci kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka; ...

(Článok)  

viac

 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac