Výsledky vyhľadávania

Poradca pre oblasť ekonomického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

... predĺženia po dobu trvania projektu do 31.10.2023) Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia...

(Článok)  

viac

 

Poradca pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

... voľných miest: 7 (od 01.09.2021 na dobu určitú – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu do...

(Článok)  

viac

 

Poradca pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

... miest: 7 (od 01.09.2021 na dobu určitú – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu do 31.10.2023) Organizačný...

(Článok)  

viac

 

Pomoc v hmotnej núdzi

... sa poskytuje v závislosti od veľkosti a zloženia domácnosti. Sumy dávky a vyššie uvedených príspevkov platné k 31. decembru...

(Rubrika)  

viac

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a

... € 24,40 € 18,30 € 42,70 Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie...

(Článok)  

viac

 

Profesionálne rodiny

.... Je potrebné zdôrazniť, že ide o veľmi zodpovednú a náročnú prácu, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej dennej starostlivosti o...

(Rubrika)  

viac

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - § 52

... € 66,50 76 - 100 UoZ € 30,40 € 22,80 € 53,20 101 UoZ a viac € 24,40 € 18,30 € 42,70 zníženie príspevku ...

(Článok)  

viac

 

Agentúry podporovaného zamestnávania

... zamestnanosti. Agentúry podporovaného zamestnávania sú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinné raz ročne do 31. marca...

(Článok)  

viac

 

... v rámci programu pracovnej dovolenky na programový rok 2017 bude 400. V období začínajúcom 1. júnom 2016 a končiacom 31....

(Článok)  

viac

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49

... počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ až do 31. 12....

(Článok)  

viac

 

<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac