Výsledky vyhľadávania

Pracovná pozícia - Vychvávateľ/ka

...Výchovno - vzdelávacia činnosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí....

(Článok)  

viac

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

... Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) je referenčný dokument, na základe ktorého bude v programovom...

(Článok)  

viac

 

Vychodoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice

...dodávka elektriny...

(Článok)  

viac

 

Protikorupčný program Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

...Protikorupčný program Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zo dňa 31.03.2021 ...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2018

...Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) je povinná poskytovať v zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách...

(Článok)  

viac

 

Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.08.2019 zastavuje možnosť vytvárania záväzkov na Opatrenie č. 2 ...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) a agentúr podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2019

...Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) je povinná poskytovať v zmysle § 31 ods.1 písm. f) ...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti Zamestnávateľa prechodného zamestnávania za rok 2018

... správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na priloženom tlačive v termíne do 31. marca nasledujúceho...

(Článok)  

viac

 

Podávanie Ročných výkazov plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2020 - informácia

... plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2020 v termíne do 31. marca nasledujúceho...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie ročnej správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2017

... poskytovať v zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac