Výsledky vyhľadávania

Pracovná pozícia - Vychvávateľ/ka

...Výchovno - vzdelávacia činnosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí....

(Článok)  

viac

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

... Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) je referenčný dokument, na základe ktorého bude v programovom...

(Článok)  

viac

 

Vychodoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice

...dodávka elektriny...

(Článok)  

viac

 

Manažér/ka metodického riadenia pre psychológov/psychologičky a asistentov/asistentky rodinnej poradne v rámci koordinácie národného projektu

... koordinácie národného projektu „„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ (ďalej len:...

(Článok)  

viac

 

Harmonogram realizácie O2

... poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom...

(Rubrika)  

viac

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

... do 31.07.2021 (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ, výška dotácie 1,20 eur/denne). Žiadateľom o dotáciu na...

(Rubrika)  

viac

 

Protikorupčný program Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

...Program: Protikorupčný program Ústredia PSVR zo dňa 11.2.2021 Odpočet plnenia prijatých opatrení: k 31.3.2021 Protikorupčný...

(Článok)  

viac

 

Vyhlásenie výberového konania 9/2015

...Profesionálny rodič osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne...

(Článok)  

viac

 

Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.08.2019 zastavuje možnosť vytvárania záväzkov na Opatrenie č. 2 ...

(Článok)  

viac

 

Výzva na predloženie ročnej správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2017

... poskytovať v zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac