Výsledky vyhľadávania

Výzva na predkladanie ponúk "Nákup PC"

(Článok)  

viac

 

Súrnná správa o zákazke "Nákup PC"

(Článok)  

viac

 

Výzva na predkladanie ponúk "Nákup PC" 1

(Článok)  

viac

 

Zrušenie zákazky podľa § 9, ods.9

...Zákazka - nákup PC...

(Článok)  

viac

 

Pracovná pozícia - Vychvávateľ/ka

...Výchovno - vzdelávacia činnosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí....

(Článok)  

viac

 

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - § 50

... sa príspevok poskytuje. V roku 2021 je to v týchto okresoch najviac 444,53 EUR. - v okresoch s priemernou mierou evidovanej...

(Článok)  

viac

 

Národný projekt "Podpora integračných podnikov"

...Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie Umiestňovacích príspevkov integračnému sociálnemu podniku podľa § 53f a...

(Rubrika)  

viac

 

Dodávka IT služieb

...IT služby v objeme 20hod. mesačne zahr. nasl. činnosti: -správa LAN a WAN siete DeD Nádej - servis výpoč. a kancelar. techniky v...

(Článok)  

viac

 

Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku - § 53g

... 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 50 %...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na presťahovanie za prácou § 53c

... vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa § 53 alebo do...

(Článok)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac