Výsledky vyhľadávania

Výzva na predkladanie ponúk "Nákup PC"

(Článok)  

viac

 

Súrnná správa o zákazke "Nákup PC"

(Článok)  

viac

 

Výzva na predkladanie ponúk "Nákup PC" 1

(Článok)  

viac

 

Zrušenie zákazky podľa § 9, ods.9

...Zákazka - nákup PC...

(Článok)  

viac

 

Dodávka IT služieb

...IT služby v objeme 20hod. mesačne zahr. nasl. činnosti: -správa LAN a WAN siete DeD Nádej - servis výpoč. a kancelar. techniky v...

(Článok)  

viac

 

Agent v kapse - krátke videá

.../watch?v=g7eHwSeZ6Nc&t=90s https://www.youtube.com/watch?v=uotI5M1xWj4&t=1s ...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

3. Štátny príslušník tretej krajiny môže začať vykonávať prácu na území SR ak má udelený prechodný pobyt na základe:

...a) potvrdenia o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) - v prípade...

(Článok)  

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel sezónneho zamestnania alebo v rámci vnútropodnikového presunu

... obdobie vykonávania sezónneho zamestnania v lehote najviac 90 dní, a v lehote nad 90 dní najviac však 180 dní počas 12 po sebe...

(Článok)  

viac

 

3. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie - v prípade písmen c), d) a e)

... najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej...

(Článok)  

viac

 

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ s miestom výkonu práce na území SR

(Rubrika)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac