Zmluvy 2013 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
30.04.2013   50/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
50/XXI/§54/2013/VT 
  DMJ MARKET s.r.o. 
10.04.2013   082/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
082/§ 51/2013 
  Domáci majster, Urob si sám, PAOLMAK, s.r.o. 
31.01.2013   030/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
030/§ 51/2013 
* 486,45 [$€-1]  DOMIX SLOVAKIA, s.r.o. 
31.10.2013   14/§ 52a/2013  DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
14/§ 52a/2013 
  Domov sociálnych služieb 
02.09.2013   14/XXI/§54/2013/VT D2  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
14/XXI/§54/2013/VT D2 
  DOOR WOOD, s.r.o. 
17.06.2013   14/XXI/§54/2013/VT D1  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
14/XXI/§54/2013/VT D1 
  DOOR WOOD, s.r.o. 
31.01.2013   14/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
14/XXI/§54/2013/VT 
DOOR WOOD, s.r.o. 
13.05.2013   1/2013  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2013 
  DRaK, o. z. 
17.06.2013   47/XXI/§54/2013/VT D1  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
47/XXI/§54/2013/VT D1 
  DUOTEX, s.r.o. 
30.04.2013   47/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
47/XXI/§54/2013/VT 
  DUOTEX, s.r.o. 
31.01.2013   031/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
031/§ 51/2013 
* 486,45 [$€-1]  DUOTEX, s.r.o. 
10.04.2013   081/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
081/§ 51/2013 
  DUVALO, s.r.o. 
23.08.2013   DoS 98-2013  Dohoda o splátkach
DoS 98-2013 
  Dziváková Monika 
03.07.2013   DoS 76-2013  Dohoda o splátkach
DoS 76-2013 
  Džudžová Kristína 
31.10.2013   5/XXI/A/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI/A "Podpora vytvárania pracovných miest - 2" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/XXI/A/§54/2013/VT 
  EDISON SK s.r.o. 
17.06.2013   44/XXI/§54/2013/VT D1  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
44/XXI/§54/2013/VT D1 
  Emília Knašinská 
  44/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
44/XXI/§54/2013/VT 
  Emília Knašinská 
17.06.2013   16/XXI/§54/2013/VT D1  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16/XXI/§54/2013/VT D1 
  ENVIRON TRADE, s.r.o. 
31.01.2013   16/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16/XXI/§54/2013/VT 
ENVIRON TRADE, s.r.o. 
29.11.2013   31/XXI/A/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI/A "Podpora vytvárania pracovných miest - 2" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31/XXI/A/§54/2013/VT 
  ESR Enterprises, s.r.o. 
29.11.2013   23/XXI/A/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI/A "Podpora vytvárania pracovných miest - 2" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/XXI/A/§54/2013/VT 
  EUROINVESTOR II s.r.o. 
17.06.2013   62/XXI/§54/2013/VT D1  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
62/XXI/§54/2013/VT D1 
  Extratech s.r.o. 
30.04.2013   62/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
62/XXI/§54/2013/VT 
  Extratech s.r.o. 
26.06.2013   122/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
122/§ 51/2013 
  Extratech, s.r.o. 
27.02.2013   DoS 26-2013  Dohoda o splátkach
DoS 26-2013 
  Faková Anna 
08.07.2013   DoS 81-2013  Dohoda o splátkach
DoS 81-2013 
  Farkaš Ladislav 
31.10.2013   9/XXI/A/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI/A "Podpora vytvárania pracovných miest - 2" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9/XXI/A/§54/2013/VT 
  Faveo Healthcare s.r.o. 
05.04.2013   DoS 38-2013  Dohoda o splátkach
DoS 38-2013 
  Fedák Jozef 
17.06.2013   59/XXI/§54/2013/VT D1  DODATOK k dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
59/XXI/§54/2013/VT D1 
  FeMiSo s.r.o. 
30.04.2013   59/XXI/§54/2013/VT  DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
59/XXI/§54/2013/VT 
  FeMiSo s.r.o. 
27.02.2013   DoS 27-2013  Dohoda o splátkach
DoS 27-2013 
  Feníková Eva 
27.05.2013   DoS 67-2013  Dohoda o splátkach
DoS 67-2013 
  Ferenc Ladislav 
17.05.2013   DoS 63-2013  Dohoda o splátkach
DoS 63-2013 
  Ferenc Miroslav 
20.05.2013   DoS 65-2013  Dohoda o splátkach
DoS 65-2013 
  Ferenc Peter 
22.10.2013   DoS 114-2013  Dohoda o splátkach
DoS 114-2013 
  Ferencová Ivana 
27.03.2013   073/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
073/§ 51/2013 
* 486,45 [$€-1]  Feriová Svetlana 
15.11.2013   204/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
204/§ 51/2013 
  FERIT, s.r.o. 
16.05.2013   DoS 61-2013  Dohoda o splátkach
DoS 61-2013 
  Fiľová Jana 
16.05.2013   DoS 94-2013  Dohoda o splátkach
DoS 94-2013 
  Fiľová Jolana 
21.08.2013   145/§ 51/2013  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
145/§ 51/2013 
  Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Prešov 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť