Nezamestnanosť v apríli 2019 po prvýkrát od roku 1997 klesla pod 5 %

V apríli 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,90  %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2019 (5,03  %) poklesla o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,52 p. b. (v apríli 2018  5,42 %)

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v apríli 2019 dosiahol 134 790 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2019 (137 962 osôb), poklesol o 3 172 osôb (o 2,30 %). Medziročne poklesol o 14 821 osôb, čo je o 9,91  % menej (v apríli 2018  149 611 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v apríli 2019 6,05 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2019 (6,19  %) poklesla o 0,14 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,60 p. b. (v apríli 2018 6,65 %).

Stav celkového počtu UoZ v apríli 2019 dosiahol 166 256 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2019 (169 779 osôb), poklesol o 3 523 osôb (o 2,08 %). Medziročne poklesol o 17 262 osôb, čo je o 9,41  % menej (v apríli 2018 stav 183 518 osôb).

V apríli 2019 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,21 p. b. bol dosiahnutý v Košickom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,54 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,90 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 6,78 % a Košický kraj s 7,90 %.

Na okresnej úrovni bol v apríli 2019 v 66 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 11 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v 2 okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,96 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,72 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu apríla 2019 úrady práce evidovali 91 530 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 3 437 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  25 605 miest (podiel 27,97 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 509 (podiel 6,02 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 32 569 miest (v Bratislavskom kraji 8 944 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 22 909 miest (v Bratislavskom kraji 4 892 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 12 830 miest (v Bratislavskom kraji 4 231 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac