Mediálne správy

Úrady práce v júni rekordne pomáhali ľuďom, vyplácali aj inflačnú pomoc

V júni podporili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny občanov rekordnou sumou. V rámci sociálnych dávok a dotácií v júni vyplatili viac ako 236 miliónov eur, z toho približne 96 miliónov eur v rámci jednorazovej inflačnej pomoci.

Médiá

viac

 

Byrokracia nebude viac kaziť radosť z narodenia dieťaťa

Viac času na starostlivosť o nového člena rodiny a menej hodín strávených na úradoch. To je výsledok nového balíka opatrení, v rámci ktorého si štát zobral na starosť celú administratívu spojenú s narodením dieťaťa a vybavením príspevku pri narodení dieťaťa.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť na Slovensku klesá piaty mesiac po sebe

Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá od februára tohto roka. Neustále sa znižuje aj počet dlhodobo nezamestnaných. 

Médiá

viac

 

Inflačná pomoc: Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Jednorazová inflačná pomoc v podobe dotácie v sume 100 eur slúži na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a ostatných výdavkov.

Médiá

viac

 

Na webovej stránke ústredia práce pomôže ľuďom virtuálna asistentka

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo na svojom webovom sídle službu virtuálnej asistentky. Cieľom je pomôcť návštevníkom stránky rýchlo sa zorientovať a nájsť všetky užitočné a potrebné informácie čo najrýchlejšie a najjednoduchšie.

Médiá

viac

 

Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesá viac ako 2 roky

Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi postupne klesá od januára 2020. Vtedy poberalo dávku v hmotnej núdzi 85 a viac mesiacov takmer 18-tisíc ľudí. V máji tohto roka to bolo necelých 15-tisíc osôb. 

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov.

Médiá

viac

 

Absolventi škôl môžu zvýšiť šancu na uplatnenie využitím služieb úradov práce

S príchodom leta už tradične prichádzajú na trh práce aj čerství absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podať im pomocnú ruku na ceste za profesijným uplatnením. 

Médiá

viac

 

Štatistika sociálnych dávok: Zmeny v legislatíve zlepšili prístupnosť k náhradnému výživnému

Počet poberateľov náhradného výživného v tomto roku neustále stúpa. V apríli tohto roka poskytli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny náhradné výživné až 5 507 osobám. Je to o 780 osôb viac ako v januári. Dôvodom nárastu sú zmeny v legislatíve, vďaka ktorým je náhradné výživné ľahšie a rýchlejšie dostupné ľuďom, ktorí ho potrebujú. Štatistiky za apríl ukázali aj to, že rast poberateľov pomoci v hmotnej núdzi z radov občanov Slovenskej republiky sa stabilizoval.

Médiá

viac

 

Finančnú podporu odídencom z Ukrajiny preberajú medzinárodné organizácie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna túto funkciu preberajú a peniaze odídencom vyplatia štyri medzinárodné organizácie - Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Žiadatelia o tieto dávky neprídu, mení sa len spôsob ich vyplácania.

Médiá

viac

 

UZÁVIERKA UŽ V MÁJI: Štipendium až 300 EUR mesačne pre nadpriemerných absolventov stredných škôl

Iba do 31.5. sa môžu talentovaní absolventi stredných škôl uchádzať o trojročné štipendium v celkovej výške 9 000 EUR. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou v školskom roku 2021/2022. Pre akademický rok 2022/2023 môže získať štipendium 1 000 najvyššie hodnotených uchádzačov. Podporených bude aj ďalších 400 talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických znevýhodnených skupín.

Médiá

viac

 

Spustenie elektronickej služby zasielania formulára informačná karta

Na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk je spustená elektronická služba:  zasielania informačnej karty, ktorou si zamestnávateľ, resp. informujúca organizácia splní informačnú povinnosť voči úradu práce, sociálnych vecí s rodiny, v zmysle § 23b zákona o službách zamestnanosti.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť na Slovensku je najnižšia za posledné 2 roky

Miera evidovanej nezamestnanosti klesala na najnižšiu úroveň za posledné 2 roky. V apríli dosiahla úroveň 6,54 percenta, čo je o 0,13 percentuálneho bodu menej ako
v marci. Počet nezamestnaných navyše klesol vo všetkých krajoch Slovenska. Vďaka pokračujúcemu oživeniu ekonomiky naďalej stúpa počet voľných pracovných miest.

Médiá

viac

 

Odídencom z Ukrajiny pomáhame zvýšiť šance zamestnať sa na Slovensku

Odídencom z Ukrajiny chceme pomôcť ľahšie sa začleniť do spoločnosti, zvýšiť ich šance na pracovnom trhu v Slovenskej republike a získať stabilitu v neľahkých začiatkoch fungovania v inej krajine. Práve týmto oblastiam sa venuje nový projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Pomáhame odídencom, ktorý je inšpirovaný podobnými, stále aktuálnymi projektami pre našich občanov.

Médiá

viac

 

Počet občanov SR poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi sa udržal na úrovni spred pandémie

Počet občanov SR poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi vzrástol v marci v porovnaní s februárom o necelých dvetisíc osôb. Ich počet sa však už niekoľko mesiacov drží pod 60-tisícovou hranicou. Podobné hodnoty evidovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pred vypuknutím pandémie v marci 2020. 

Médiá

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť