Mediálne správy

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu znevýhodnených ľudí  

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť mierne stúpla, rezort práce ohlásil spustenie dvoch projektov na podporu zamestnateľnosti

Nezamestnanosť na Slovensku začiatkom roka mierne stúpla. PDU dosiahol úroveň 3,97 percenta. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ohlásil v priebehu februára spustenie dvoch projektov na podporu ľudí bez práce. Jeden je zameraný na podporu mladých do 30 rokov, druhý na pomoc ľuďom v náročnej sociálno-ekonomickej situácii.

Médiá

viac

 

Príspevok pre obce a samosprávne kraje na aktiváciu nezamestnaných bude pokračovať

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2, ktorý je pokračovaním končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN. Zabezpečí kontinuálne pokračovanie podpory ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnateľnosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom vykonávania menších prác pre obec alebo samosprávny kraj.

Médiá

viac

 

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu mladých ľudí

Nezamestnaní ľudia vo veku do 30 rokov majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu.

Médiá

viac

 

Štát rozbehol nový národný projekt pre podporu opatrovateľských služieb. Poskytovatelia môžu čerpať takmer 100 miliónov eur

Poskytovatelia opatrovateľskej služby v mestách a obciach môžu od dnešného dňa žiadať o refundáciu personálnych výdavkov na opatrovateľky za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“. Zároveň, od marca budú môcť všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb žiadať o príspevky za konkrétne vykonané hodiny opatrovania. V nasledujúcich dvoch rokoch pôjde na tento účel takmer 100 miliónov eur.

Médiá

viac

 

Sociálne dávky 2023: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili ľuďom 2,35 miliardy Eur  

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomohli v roku 2023 rodinám a ľuďom v náročnej životnej situácii finančnými prostriedkami v celkovej výške 2,35 miliardy Eur. Najviac vynaložili na podporu rodiny, nasledovali peňažné príspevky na opatrovanie, pomoc v hmotnej núdzi a príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Médiá

viac

 

Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti vykážu svoju činnosť novým spôsobom

Pre agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania a sprostredkovateľov zamestnania za úhradu začali platiť tento rok nové pravidlá pre vykazovanie činnosti. Už za rok 2023 budú predkladať ročné správy o svojej činnosti prvýkrát výlučne elektronickou formou prostredníctvom informačného portálu poskytovatel.gov.sk. Spomínaní neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti majú povinnosť podať správu za rok 2023 do 31. marca 2024.

Médiá

viac

 

Prihlásenie sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je jednoduchšie

Registrovať sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade straty zamestnania, či hľadania novej práce, je po novom podstatne jednoduchšie. Prostredníctvom webového portálu slovensko.sk sa môžu ľudia jednoducho registrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie či poslať žiadosť o sprostredkovanie vhodného zamestnania z pozície záujemcu o zamestnanie.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť na konci roka mierne stúpla, počet mladých bez práce klesal

Nezamestnanosť na Slovensku v decembri mierne stúpla. PDU medzimesačne vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu a dosiahol úroveň 3,88 percenta. Napriek miernemu rastu nezamestnanosti zaznamenal rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pokles počtu ľudí bez práce vo veku do 29 rokov.

Médiá

viac

 

Rezort práce uľahčuje zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí

Jednoduchšie a efektívnejšie. Také budú povinnosti zamestnávateľov. Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti, dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné postihnutie.

Médiá

viac

 

Od dnes si môžu ľudia žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Štát pomôže občanom Slovenskej republiky so zvýšenými úrokovými sadzami v súvislosti s bývaním. Každý mesiac im na účet pošle až 75% zo zvýšenia ich splátky. Prvým dňom v roku 2024 totiž vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie.

Médiá

viac

 

Sociálne dávky v novembri: Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi naďalej klesal, štát uskutočnil 4. tohtoročnú distribúciu potravinovej pomoci

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v novembri klesal už ôsmi mesiac za sebou. Od marca sa znížil o 3 677 osôb a dosiahol najnižšiu hodnotu v tomto roku. V rámci pomoci ľuďom v náročnej sociálnej a ekonomickej situácii realizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v októbri a novembri aj štvrtú a poslednú tohtoročnú distribúciu potravinových balíčkov.

Médiá

viac

 

Nezamestnanosť v novembri ukazuje zotavenie po pandemickom šoku

November priniesol pokles nezamestnanosti na úroveň pred pandémiou. Počet ľudí bez práce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, bol nižší ako počas predpandemického februára 2020. Rezort práce sa v oblasti služieb zamestnanosti sústreďoval na podporu obcí zasiahnutých nedávnym zemetrasením, ale aj na podporu sociálnej ekonomiky.

Médiá

viac

 

Zvýšené prídavky pre prvákov dosiahli v októbri rekordnú sumu

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú vždy v októbri zvýšený prídavok na deti, ktoré nastúpia do prvého ročníka základných škôl. Tento rok v októbri ich rodičom k riadnemu prídavku priplatili takmer 6,3 milióna eur, čo je doteraz najvyššia suma. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenali minulý mesiac aj pokles poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

Médiá

viac

 

Pomôžeme ľuďom pri splácaní úverov na bývanie

Štát pomôže ľuďom pri splácaní úverov. Návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií, dnes schválila vláda SR. Nový príspevok v podobe štátnej sociálnej dávky poskytne štát a prispeje tak občanovi na zvýšenú splátku úveru na bývanie, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Pomoc je určená pre nízkopríjmové domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať svoje bývanie. Do platnosti má vstúpiť od 1. januára 2024 a prvýkrát tak bude vyplatená vo februári pre januárových žiadateľov. Ide tak o ďalšiu formu pomoci, ktorú pre ohrozené skupiny obyvateľov realizuje vláda krátko po svojom nástupe do funkcie. 

Médiá

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť