Nezamestnanosť v máji 2019 opäť poklesla

V máji 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 4,88  %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2019 (4,90  %) poklesla o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 0,49 p. b. (v máji 2018  5,37 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v máji 2019 dosiahol 134 124 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2019 (134 790 osôb), poklesol o 666 osôb (o 0,49 %). Medziročne poklesol o 13 966 osôb, čo je o 9,43  % menej (v máji 2018  148 090 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v máji 2019 6,00 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2019 (6,05  %) poklesla o 0,05 p. b.. Medziročne poklesla  o 0,58 p. b. (v máji 2018 6,58 %).

Stav celkového počtu UoZ v máji 2019 dosiahol 164 957 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2019 (166 256 osôb), poklesol o 1 299 osôb (o 0,78 %). Medziročne poklesol o 16 537 osôb, čo je o 9,11  % menej (v máji 2018 stav 181 494 osôb).

V máji 2019 bol v štyroch krajoch (Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický) zaznamenaný medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,14 p. b. bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji.

V štyroch krajoch (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Prešovský) bol zaznamenaný medzimesačný nárast MEN. Najvýraznejší nárast o 0,08 p. b. bol zaznamenaný v Trnavskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (8,55 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,88 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 6,64 % a Košický kraj s 7,79 %.

Na okresnej úrovni bol v máji 2019 v 44 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 32 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN, v 3 okresoch sa MEN nezmenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,76 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,76 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu mája 2019 úrady práce evidovali 92 106 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 576 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  26 128 miest (podiel 28,37 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  5 563 (podiel 6,04 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 32 851 miest (v Bratislavskom kraji 9 144 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 22 884 miest (v Bratislavskom kraji 4 927 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 12 853 miest (v Bratislavskom kraji 4 402 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac