Na webovej stránke ústredia práce pomôže ľuďom virtuálna asistentka

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo na svojom webovom sídle službu virtuálnej asistentky. Cieľom je pomôcť návštevníkom stránky rýchlo sa zorientovať a nájsť všetky užitočné a potrebné informácie čo najrýchlejšie a najjednoduchšie.

Virtuálna asistentka je návštevníkom internetovej stránky ústredia práce upsvr.gov.sk k dispozícii nepretržite. V rámci úvodnej komunikácie klientov požiada, aby špecifikovali svoju aktuálnu životnú situáciu. Na základe odpovede ponúkne záujemcovi oblasti, v ktorých mu dokážu byť ústredie a úrady práce nápomocné. Pri dodatočných otázkach dokáže rýchlo poskytovať základné informácie o službách ústredia a úradov. Návštevníci stránky môžu v priebehu niekoľkých sekúnd zistiť množstvo užitočných informácií napr. o tom, aké príspevky poskytuje štát prostredníctvom ústredia práce a úradov rodinám s deťmi, či ako má absolvent postupovať, ak sa chce evidovať ako uchádzač o zamestnanie.

„Ústredie práce spolu s úradmi práce poskytujú veľké množstvo rôznych dávok, príspevkov a iných podporných nástrojov a služieb pre jednotlivcov a rodiny v najrôznejších životných situáciách. Je to rozsiahly komplex služieb, v ktorom môže byť pre bežného občana problém zorientovať sa a nájsť užitočné informácie,“ hovorí generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Práve zjednodušenie a zrýchlenie vyhľadávania relevantných informácií bolo podľa neho hlavným dôvodom pre pridanie Vašej pomocníčky na stránky ústredia. „Typ a rozsah informácií, ktoré nová virtuálna asistentka poskytuje, nie je náhodný. Pri jej tvorbe sme sa okrem iného riadili našimi skúsenosťami a štatistikami návštevnosti našej stránky. Na základe toho sme vytvorili virtuálnu asistentku, vďaka ktorej sa veľká väčšina návštevníkov stránky dostane rýchlo a jednoducho k relevantným informáciám,“ vysvetľuje Zimmer.

Virtuálna asistentka Vaša pomocníčka má za sebou prvé kolo testovania a pripomienkovania zo strany odborníkov. Ústredie práce bude v prvých mesiacoch prevádzky asistentky vyhodnocovať jej používanie a prispôsobovať ju tak, aby návštevníkom slúžila čo najlepšie.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022

Tlačiť