Nezamestnanosť je opäť pod štyrmi percentami

V septembri tradične prichádza na úrady práce veľká časť čerstvých absolventov stredných škôl. Výnimkou nebol ani tento rok. Minulý mesiac ich do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo 4 261. Napriek tomu nezamestnanosť medzimesačne klesla. PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v septembri úroveň 3,98 percenta. V porovnaní s augustom klesol o 0,02 percentuálneho bodu.

„Tohtoročným absolventom stredných škôl úprimne prajem, aby boli pri hľadaní svojho prvého zamestnania úspešní. Pri aktuálnych podmienkach na trhu práce si môžu vyberať zo širokej ponuky miest. Zároveň máme dnes rekordne nízku nezamestnanosť, a to aj vďaka tomu, že klesol počet absolventov vysokých škôl bez práce a pri hľadaní zamestnania sa darilo aj ľuďom vo veku nad 50 rokov,“ uviedol Juraj Káčer, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer poznamenal, že počet absolventov stredných škôl, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní na úradoch práce, dosiahol minulý mesiac najnižšiu septembrovú hodnotu za posledných 10 rokov. „Kým v septembri 2013 ich bolo bez dvoch 24-tisíc, tento rok je ich necelých osem. Počet absolventov stredných, ale aj vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie posledné roky klesá. Som presvedčený, že na poklese má zásluhu aj systematická práca rezortu práce. Absolventov na úradoch práce podporujeme pri hľadaní práce viacerými spôsobmi,“ povedal generálny riaditeľ. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť absolventov stredných aj vysokých škôl, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce a neplánujú ďalej pokračovať v štúdiu na škole. Absolventom sú k dispozícii napríklad odborné poradenské služby zamerané na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií pre vykonávanie vybranej pracovnej profesie. Výsledkom takéhoto poradenstva môže byť odporúčanie na rozvoj niektorých zručností či doplnenie vzdelania.

PDU klesol v piatich krajoch

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, je od januára tohto roka hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. V septembri PDU dosiahol úroveň 3,98 percenta, medzimesačne klesol o 0,02 percentuálneho bodu. V porovnaní so septembrom 2022 klesol o 0,49 percentuálneho bodu.

Analytici Inštitútu sociálnej politiky dodávajú, že PDU klesol v piatich krajoch. Najväčší pokles zaznamenali v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, kde sa PDU znížil o 0,06 percentuálneho bodu. Rast nezamestnanosti nastal v Banskobystrickom kraji, o štyri stotiny percentuálneho bodu, v Žilinskom kraji o dve stotiny percentuálneho bodu a v Prešovskom kraji tiež o dve stotiny percentuálneho bodu.

Viac o PDU

Hlavným ukazovateľom vývoja nezamestnanosti sa od januára 2023 stal Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku označovaný skratkou PDU. Nezamestnanosť je pomocou indikátora PDU vykazovaná na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni.

Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti. K dispozícii sú údaje na úrovni obcí, ktoré predtým neexistovali. To pomáha nastavovať nástroje na podporu zamestnanosti adresnejšie so zreteľom na znižovanie rozdielov medzi regiónmi.

Rezort práce pravidelne zverejňoval hodnoty indikátora PDU aj v roku 2022. Jeho vývoj kopíroval vývoj predošlého primárneho ukazovateľa, ktorým bola miera evidovanej nezamestnanosti (MEN). Pri metodike výpočtu nového ukazovateľa nezamestnanosti sa rezort práce inšpiroval metodikou sledovania nezamestnanosti v susednej Českej republike.

Odborníci z Inštitútu pre sociálnu politiku hovoria o pozitívach indikátora PDU. Vďaka využívaniu výlučne administratívnych údajov umožňuje podľa nich PDU presné a včasné monitorovanie nezamestnanosti aj pre menšie geografické celky vrátane okresov, miest a obcí. Prechod na ukazovateľ PDU okrem skvalitnenia monitorovania nezamestnanosti na okresnej úrovni pozitívne vplýva aj na dlhodobú kontinuitu v metodike sledovania nezamestnanosti, keďže PDU nie je ovplyvnený ani metodickými zmenami v harmonizovaných celoeurópskych výberových zisťovaniach.

Štatistika nezamestnanosti – september 2023:

 • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku): 3,98 % (4,00 % v auguste 2023; 4,47 % v septembri 2022).
 • MEN (Miera evidovanej nezamestnanosti): 5,21 % (5,23 % v auguste 2023).
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 145 296 (145 823 osôb v auguste 2023).
 • Celkový počet absolventov stredných škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 7 745 (3 484 osôb v auguste 2023).
 • Celkový počet absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 2 532 (4 255 osôb v auguste 2023).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie: 172 283 (174 098 v auguste 2023; 181 985 osôb v septembri 2022).
 • Na trhu práce sa umiestnilo 17 196 uchádzačov o zamestnanie (10 033 v auguste 2023).
 • Počet voľných pracovných miest: 83 964 (81 072 v auguste 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji - 34 911 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji
  2 717.
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 42 736.
 • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas augusta 2023: 2 (621 ohrozených pracovných miest).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.10.2023

Tlačiť