Nezamestnanosť na Slovensku je najnižšia za posledné 2 roky

Miera evidovanej nezamestnanosti klesala na najnižšiu úroveň za posledné 2 roky. V apríli dosiahla úroveň 6,54 percenta, čo je o 0,13 percentuálneho bodu menej ako
v marci. Počet nezamestnaných navyše klesol vo všetkých krajoch Slovenska. Vďaka pokračujúcemu oživeniu ekonomiky naďalej stúpa počet voľných pracovných miest.

V apríli 2020 sa prichádzajúca pandémia naplno prejavila na trhu práce. Miera evidovanej nezamestnanosti vtedy vyletela o 1,38 percentuálneho bodu a zastavila sa na úrovni 6,57 percenta. Počas celého obdobia pandémie sa pod túto úroveň nedostala. Až do minulého mesiaca. V apríli tohto roka klesla miera evidovanej nezamestnanosti na 6,54 percenta. Nezamestnanosť klesala vo všetkých krajoch Slovenska. Pri medzimesačnom porovnaní si najviac polepšil Nitriansky kraj. Z marcových 4,65 percenta sa tam nezamestnanosť znížila na 4,44 percenta.

Na druhej strane, počet voľných pracovných miest od začiatku roka neustále stúpa. Od decembra minulého roka vzrástol o viac ako 15-tisíc a dosiahol hodnotu 86 768.

„Sú to veľmi povzbudivé údaje. Podstatnejšie ako samotné čísla je nastolený trend. Nezamestnanosť klesá už tretí mesiac. Neustále pritom rastie počet voľných pracovných miest. Je na mieste poďakovať všetkým v rezorte práce za mimoriadne nasadenie počas pandémie a prácu, ktorá významne pomohla trhu práce na Slovensku prekonať obzvlášť ťažké obdobie,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Pripomenul, že na udržanie pracovných miest pre občanov Slovenskej republiky sa využili takmer dve a pol miliardy eur. „Dali sme si záležať, aby sme všetky cenné skúsenosti z obdobia pandémie čo najlepšie zužitkovali,“ dodal minister.

V apríli sa potvrdil klesajúci trend v počte evidovaných uchádzačov nad 50 rokov, ktorý sa drží od januára tohto roku. Konkrétne v apríli ich bolo 57 692. Zároveň počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 13 mesiacov. Aj ľudia nad 50 rokov či dlhodobo nezamestnaní patria medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona. „Práve na nich je zameraný projekt Chyť sa svojej šance. To, že má zmysel vidíme nielen v rastúcom počte žiadostí, ale najmä v klesajúcich počtoch dlhodobo nezamestnaných a ľudí nad 50 rokov, ktorí sa evidovali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom projektu je motivovať ich samotných k rozbehu vlastného podnikania, ako aj zamestnávateľov, aby sa ich nebáli zamestnať a dať šancu aj ľuďom v zrelom veku,“ uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. K 16.máju 2022 evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny celkovo 4 959 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na 5 988 pracovných miest, spolu za 24 649 779,56 €.

V blízkej budúcnosti by sa mohol trend poklesu nezamestnanosti udržať. „Napriek zložitým podmienkam v podobe vojny a rastúcej inflácie, trh práce odoláva a pokračuje v posilňovaní. Podľa našich prognóz by priaznivý vývoj mohol pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Rovnaké závery poskytuje aj nedávno zverejnená jarná prognóza Európskej komisie, ktorá zohľadňuje aj vypuknutie konfliktu na Ukrajine,“ vysvetlil analytik Inštitútu sociálnej politiky Matúš Baliak. Medzi najväčšie riziká pre najbližšie mesiacoch zaradil vojnu na Ukrajine, nárast cien komodít a infláciu. Vývoj nezamestnanosti však môže pozitívne ovplyvniť príchod letných mesiacov, odložená spotreba domácností z obdobia pandémie a intenzívnejšie využívanie eurofondov a zdrojov z Plánu obnovy

 

Štatistika nezamestnanosti – apríl 2022:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,54 % (6,67 % v marci 2022, 8,00 % v apríli 2021). 
 • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 7,16 % (7,29 % v marci 2022, 8,55 % v apríli 2021). 
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 176 533 (180 265 osôb v marci 2022, 219 293 osôb v apríli 2021). 
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov: 193 409 (197 060 v marci 2022, 234 472 v apríli 2021). 
 • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 88 066 (najnižší stav za posledných 13 mesiacov). 
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 22 659 (najnižší stav od marca 2020). 
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 42 400 (najnižší stav od marca 2020). 
 • Na trhu práce sa v apríli uplatnilo 12 361 uchádzačov o zamestnanie (13 657 v marci 2022). 
 • Celkovo bolo z evidencie vyradených 16 590 uchádzačov o zamestnanie. Pre nespoluprácu to bolo 729 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 3 500 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.). 
 • Počet voľných pracovných miest: 86 768 (85 676 v marci 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 25 691 miest (podiel 29,61 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 4 037 (podiel 4,65 %). 
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 42 133. 
 • Počet nahlásených hromadných prepúšťaní: 2 (počet ohrozených zamestnancov bol 187).

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 19.05.2022

Tlačiť