Objem vyplatených prídavkov na deti vzrástol v marci medziročne o 38 miliónov eur

V marci vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok na dieťa 664-tisíc poberateľom v celkovom objeme 67,2 milióna eur, čo je o 38 miliónov eur viac ako pred rokom. Výrazný nárast bol spôsobený júnovým a januárovým zvýšením sumy prídavku na dieťa. Marcové štatistiky okrem toho ukázali nárast počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

Štát mimoriadne navýšil prídavok na dieťa vlani v júni a tento rok v januári. Prídavok stúpol z pôvodných 25,88 eura na dnešných 60 eur. „Vyplatenie inflačnej pomoci a dvojnásobné zvýšenie prídavku na dieťa, boli spôsoby ako rýchlo a cielene pomôcť rodinám v období enormného rastu cien. Balík peňazí, ktorý rozdeľujeme rodinám, sme navýšili o niekoľko desiatok miliónov eur. Kým za prvé tri mesiace minulého roka sme na prídavkoch vyplatili 86 miliónov eur, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 168 miliónov eur,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V marci vyplatili úrady práce v rámci prídavkov na dieťa najvyššiu sumu od roku 2005, odkedy ústredie práce eviduje komplexnú štatistiku. Výnimkou bol iba október 2021 a jún 2022, kedy boli mimoriadne vyplácané zvýšené prídavky - pandemický a inflačný. Počas každého z týchto dvoch mesiacov vyplatil štát prídavky na deti vo výške presahujúcej 100 miliónov eur. „Skokové zvýšenie prídavku pre deti zo začiatku tohto roka sa okamžite ukázalo na štatistikách. Kým v januári vyplatili úrady práce prídavky za december v celkovej výške 33 miliónov eur, vo februári, a podobne aj v marci, to bolo už 67 miliónov eur. Rád by som ale zdôraznil, že naďalej pokračujeme aj v navyšovaní podpory pre sociálne najzraniteľnejších ľudí. V týchto dňoch pripravujeme tlačivá, prostredníctvom ktorých budú môcť ľudia v sociálne zložitej situácií v máji požiadať o inflačnú pomoc. Rozšírime ju tak o skupiny obyvateľstva, ktoré sa k nej v predchádzajúcich dvoch vlnách nedostali,“ doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik zdôraznil, že v poslednom čase sa podpora rodín významne zvýšila aj vďaka väčšiemu daňovému bonusu. „K prídavkom sa v prípade pracujúcich rodičov pridáva aj daňový bonus, čím sa výdatnosť podpory rodín s deťmi zvyšuje. Rodina s dvoma deťmi môže takto dostať mesačne až 400 eur.

Keď to porovnáme s priemernou mzdou vo výške približne 1 400 eur, táto podpora  predstavuje viac ako 28 percent z nej. Je to výrazný nárast. Pred približne piatimi rokmi dosahovala takáto podpora približne 9 percent z priemernej mzdy. Z tohto pohľadu sa finančná podpora rodín zvýšila na takú úroveň akú sme tu už dlho nemali. Predpokladám, že naposledy ešte pred rokom 1990,“ skonštatoval Bednárik. Od roku 2005 postupne stúpa aj podiel žien na celkovom počte poberateľov prídavku na dieťa. Pred 18 rokmi ich bolo 59 percent. V posledných mesiacoch sa ich podiel ustálil na hodnote 80 percent. „Prídavky na deti sa poskytujú každý mesiac pre viac ako milión detí. Dostáva ich jeden z rodičov tak, ako sa dohodnú. V minulosti bola táto dávka spojená s úľavami na dani a keďže vyššie príjmy v rodine mal spravidla manžel, on poberal tieto dávky. V súčasnosti suma prídavku na dieťa nie je ovplyvnená daňami a preto, najmä z praktických dôvodov túto dávku dostáva žena. Čiastočne je to zrejme spôsobené modelom hospodárenia domácnosti, kedy výdavky na bežné nákupy obhospodaruje väčšinou žena, ale pri jednorodičovských domácnostiach je podstatne viac žien ako mužov, a tak prídavok na dieťa dostávajú najmä ženy. V najbližšom období tento stav bude pravdepodobne pretrvávať,“ vysvetlil výskumný pracovník.

Marcové štatistiky ústredia práce ukázali nárast počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. V marci medzimesačne stúpol počet občanov Slovenskej republiky, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi o 468 osôb. V porovnaní s februárom sa nárast významne spomalil. Počas druhého mesiaca v tomto roku stúpol ich počet medzimesačne o 881 ľudí.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov za marec 2023:

 • Počet poberateľov prídavku na dieťa: 663 840 z toho 532 174 žien 
  (662 426 osôb z toho 530 863 žien vo februári 2023)
  (766 098 osôb z toho 456 212 žien v marci 2005).
 • Celková suma vyplatená v rámci prídavku na dieťa: 67 191 477,16 eura 
  (67 022 003,81 eura vo februári 2023)
  (28 841 741,94 eura v marci 2022)
  (23 909 793,87 eura v marci 2005). 
 • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 67 181 (vrátane 8 733 cudzincov, z toho 8 409 odídencov z Ukrajiny)
  (66 514 osôb vo februári 2023, vrátane 8 534 cudzincov, z toho 8 489 odídencov z Ukrajiny). 
 • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 692 631
  (692 676 osôb vo februári 2023). 
 • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 138 123
  (138 969 osôb vo februári 2023). 
 • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 3 276 
  (3 720 vo februári 2023).

 Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2023/2023-socialne-davky.html?page_id=1247169Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 03.05.2023

Tlačiť