Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesá viac ako 2 roky

Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi postupne klesá od januára 2020. Vtedy poberalo dávku v hmotnej núdzi 85 a viac mesiacov takmer 18-tisíc ľudí. V máji tohto roka to bolo necelých 15-tisíc osôb. Celkový počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v máji rástol, a to predovšetkým v dôsledku zvýšenia počtu poberateľov z radov odídencov z Ukrajiny.

Celkový počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi bol v máji 81 430 osôb, z toho 59 282 bolo občanov Slovenskej republiky. Zvyšok tvorili cudzinci, predovšetkým odídenci z Ukrajiny. Počet poberateľov vzrástol v porovnaní s aprílom takmer o päť tisíc, no počet občanov SR odkázaných na pomoc stúpol iba o 240. Naopak, počet osôb, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi dlhšie ako 85 mesiacov, medzimesačne klesol o 113. Od januára 2020 klesol počet týchto poberateľov celkovo o 3 080 osôb.

„Počty ľudí dlhodobo odkázaných na pomoc štátu, ktorí sú spravidla aj dlhodobo nezamestnaní, sú na Slovensku už roky nelichotivo vysoké. Jedinou cestou, ako túto situáciu zlepšiť, je dlhoročná, vytrvalá pomoc a podpora zo strany štátu. Pri pohľade na klesajúci trend mám úprimnú radosť a verím, že sme takúto cestu našli. Darí sa nám aj vďaka dobre nastavenej podpore pre dlhodobo nezamestnaných. Nemenej dôležité je, že máme aj preventívne nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom uplatniť sa na trhu práce, čím predchádzame zvyšovaniu počtu osôb dlhodobo odkázaných na pomoc štátu,“ zhodnotil situáciu generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Klesajúci trend v počte ľudí poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi viac ako 85 mesiacov potvrdil aj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik: „tento údaj dokladá postupne sa zlepšujúcu ekonomickú situáciu domácností s nízkymi príjmami. Na druhej strane to signalizuje pozitívne efekty podpory zamestnávania dlhodobo nezamestnaných osôb.“  Upozornil, že umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce je „beh na dlhé trate“, a preto sa nedá očakávať v krátkom čase výraznejší pokles počtu dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

Krátkodobá predpoveď vývoja celkového počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi je jasná. Nastane výrazný pokles. Štát totiž na konci mája prestal vyplácať finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny. Úlohy podporovateľa sa zhostili štyri medzinárodné organizácie - Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). V júnových štatistikách poberateľov pomoci v hmotnej núdzi preto nebudú figurovať odídenci z Ukrajiny.

Po zásadnom poklese počtu poberateľov však môže podľa Bednárika prísť k miernemu nárastu. Od júla 2022 bude platiť zvýšené životné minimum. Pre dospelú osobu sa zvýši mesačne z 218,06 EUR na 234,42 EUR. V praxi to bude znamenať, že na pomoc v hmotnej núdzi budú mať nárok aj osoby s vyšším príjmom ako je tomu teraz.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov – máj 2022:

  • Celkový počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 81 430 (vrátane 22 148 cudzincov, z toho 21 887 odídencov z Ukrajiny)

(76 536 osôb v apríli 2022, 58 732 osôb v máji 2021).

  • Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi (85 a viac mesiacov): 14 866 (14 979 osôb v apríli 2022, 16 252 osôb v máji 2021, 17 946 osôb v januári 2020).
  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 694 872

(693 304 osôb v apríli 2022, 695 634 osôb v máji 2021).

  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 664 264

(662 944 osôb v apríli 2022).

  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 141 345

(140 905 osôb v apríli 2022).

  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 5 205

(4 213 v apríli 2022)

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022/2022-socialne-davky.html?page_id=1157054Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022

Tlačiť