Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi za február výrazne nerástol

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi je naďalej jeden z najnižších za posledných 18 rokov. Neovplyvnil to ani fakt, že vo februári ich počet medzimesačne mierne narástol, konkrétne o 313 osôb. Štatistiky okrem toho ukázali významný pokles počtu poberateľov rodičovského príspevku. Úbytok o viac ako 11 percent v porovnaní s januárom spôsobilo ukončenie poskytovania pandemického rodičovského príspevku, čo signalizuje opätovný návrat rodičov do pracovného procesu na úroveň pred pandémiou. 

Pomoc v hmotnej núdzi poberalo vo februári 57 645 osôb, čo je o 313 osôb viac ako počas januára. Napriek miernemu nárastu je to tretí najnižší stav za posledných 18 rokov. V aktuálnych štatistikách sa príchod odídencov z Ukrajiny ešte neprejavil. Inštitút pre výskum práce a rodiny však predpokladá, že v najbližších mesiacoch bude významne vplývať na rast počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. „Počty žiadostí budú úmerne rásť k počtu utečencov, ktorí zostávajú na území Slovenska. Utečenecká vlna sa premietne aj do rastu nárokov na kapacity ubytovania, zdravotných ambulancií a nemocníc i na kapacity škôl,“ upozorňuje výskumný pracovník inštitútu Rastislav Bednárik.

Výraznejšia zmena nastala v počte poberateľov rodičovského príspevku. Vo februári  medzimesačne klesol o 17 402 osôb a ustálil sa na čísle 140 194. Štát tak na príspevkoch vyplatil o približne 4,5 milióna eur menej. Pokles spôsobilo predovšetkým ukončenie vyplácania pandemického rodičovského príspevku na začiatku tohto roka. Pandemický rodičovský príspevok pomohol v čase zhoršenej epidemiologickej situácie približne 24-tisíc rodičom. „Február 2022 zaznamenal zníženie počtu poberateľov rodičovských príspevkov. Je to signalizácia návratu na úroveň pred pandémiou, keď sa stabilizuje najmä situácia na trhu práce a rodičia sa môžu opäť zamestnať na znovu vytvorené pracovné miesta,“ uzatvára Bednárik.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov – február 2022: 

  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 57 645 (57 332 osôb v januári 2022, 56 631 osôb v júli 2021, 60 628 osôb vo februári 2021).
  • Celková suma vyplatená v rámci pomoci v hmotnej núdzi: 11 998 458 eur (11 342 291 eur v januári 2022).
  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 692 405 (691 915 osôb v januári 2022, 692 272 osôb vo februári 2021).
  • Celková suma vyplatená v rámci štátnych sociálnych dávok: 84 530 233 eur (87 414 123 eur v januári 2022).
  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 660 946 (658 739 osôb v januári 2022).
  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 140 194 (157 596 osôb v januári 2022).
  • Celková suma vyplatená v rámci rodičovského príspevku: 48 824 468 eur (53 446 222 eur v januári 2022).
  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 5 037 (3 566 v januári 2022).

 Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022/2022-socialne-davky.html?page_id=1157054Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 04.04.2022
Dátum aktualizácie: 10.05.2022

Tlačiť