Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesol aj v novembri

V novembri poklesol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v porovnaní s predošlým mesiacom o takmer 600 ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili viac ako 3 900 poberateľom príspevok pri narodení dieťaťa. V novembri stúpol počet poberateľov prídavku na dieťa.

Oproti októbru klesol počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi,  a to na 57 775 osôb. Medzimesačne sa tak znížil o 593 ľudí (58 368 poberateľov v októbri 2021). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka potrebovalo pomoc štátu o 3 640 osôb menej (61 415 osôb v novembri 2020). Najväčšou skupinou poberateľov boli v novembri 2021 jednotlivci (33 681 osôb). Celkovo podiel osôb v hmotnej núdzi tvoril 1,06 %  z počtu obyvateľov SR k 31.12.2020.

Štátne sociálne dávky poberalo v novembri 685 813 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ich počet zvýšil o 4 620 osôb, medziročne narástol o 3 977 ľudí. Z celkového počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok tvoria majoritnú časť tí, ktorí dostávajú prídavok na dieťa. V novembri poberalo prídavok na dieťa 654 172 osôb. Medzimesačne sa počet poberateľov zvýšil o 5 348 osôb a počet detí, na ktoré sa vypláca prídavok, sa zvýšil o 8 683.

Rodičovský príspevok dostalo v jedenástom mesiaci roka 156 699 poberateľov, o 684 menej ako v októbri. Príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o  dieťa, dostalo 242 ľudí. „Prírastok do rodiny býva spojený s radosťou, ale aj náporom na rodinný rozpočet. Rodičom to pomáha zvládnuť príspevok pri narodení dieťaťa. V novembri ho úrady práce vyplatili 3 983 poberateľom na celkovo 4 035 detí,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Príspevok na pohreb bol v novembri vyplatený na 4 498 zosnulých.

Počet osôb s ťažkým  zdravotným postihnutím ku koncu novembra je 424  091, čo predstavuje 7,77% podiel na celkovom počte obyvateľov. Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia čerpalo v novembri 153 090 osôb, čo v porovnaní s predošlým mesiacom predstavuje pokles o 312 poberateľov (153 402 poberateľov v októbri 2021). Peňažný príspevok na opatrovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím vyplatili úrady 63 204 poberateľom opatrujúcim  64 961 osôb. Oproti októbru počet oboch skupín narástol, o 249  poberateľov a o 256 opatrovaných osôb. V novembri vyplatil štát peňažné príspevky na kompenzáciu, vrátane peňažného príspevku na opatrovanie, v celkovej výške 43 467 675,39 eur.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 23.12.2021

Tlačiť