Štát významne rozšíril podporu starostlivosti o dieťa v detskej skupine

Rezort práce zásadne rozširuje pomoc rodičom pri zabezpečovaní starostlivosti o deti v predškolskom veku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali v novembri poskytovať finančnú podporu na zabezpečenie starostlivosti o dieťa vo veku od troch do piatich rokov v detskej skupine.

Niektoré rodiny nemôžu či nechcú dať svoje deti do bežných predškolských zariadení, akými sú detské jasle alebo škôlka. Často ich nedokážu umiestniť pre nedostatok kapacity, alebo im nevyhovujú niektoré špecifiká prevádzky takýchto zariadení. Rodiny sa tak dostávajú do komplikovanej situácie najmä v prípade, ak rodičia nevedia dieťaťu zabezpečiť starostlivosť v čase, keď pracujú alebo študujú. Rezort práce podáva takýmto rodinám pomocnú ruku v podobe finančného príspevku na zabezpečenie starostlivosti o dieťa v detskej skupine, ktorá môže byť pre rodičov vhodnou alternatívou detských jaslí či škôlky.

Od júla poskytujú úrady práce rodičom finančnú podporu na starostlivosť o dieťa vo veku do 3 rokov v detskej skupine. Od novembra poskytujú takýto príspevok už aj rodičom s deťmi vo veku od 3 do 5 rokov. Finančná podpora na starostlivosť o dieťa je určená zamestnanému rodičovi, alebo rodičovi študujúcemu dennou formou na strednej či vysokej škole, na zabezpečenie starostlivosti pre každé jeho dieťa do piatich rokov veku v detskej skupine tak, aby mal rodič možnosť vykonávať zárobkovú činnosť alebo študovať. Vypláca sa mesačne vo výške najviac 160 EUR na dieťa. Cieľom podpory je pomôcť rodinám zosúladiť rodinný a pracovný život. Detské skupiny sú forma starostlivosti o dieťa, ktorú poskytuje jedna fyzická osoba v domácom prostredí, v kolektíve maximálne štyroch detí.

„Citlivo vnímame ako sa potreby a preferencie rodín menia, aké náročné dokáže byť pre dnešných rodičov spojiť fungovanie rodiny s prácou. Hľadáme spôsoby ako im v tomto úsilí pomôcť. Preto sme sa rozhodli, že im ponúkneme možnosť, ako sa postarať o svoje dieťa v čase, keď potrebujú pracovať či študovať. Okrem toho, že detské skupiny predstavujú časovo flexibilnejšiu alternatívu bežných zariadení, ponúkajú aj možnosť umiestniť dieťa do menšieho kolektívu,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rodičia, alebo osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, môžu o finančnú podporu na starostlivosť o dieťa v detskej skupine požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. O uvedenú finančnú podporu môžu požiadať aj odídenci z Ukrajiny s osobitnou ochranou.

„Proces žiadania sme maximálne zjednodušili. Záujemcovia o túto finančnú podporu nemusia na úrad práce chodiť osobne. Všetko sa dá vybaviť cez e-mail. Žiadosť o Príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorá je určená pre deti do troch rokov, aj žiadosť o Finančnú podporu na starostlivosť o dieťa v detskej skupine pre deti vo vekovej kategórii od troch do piatich rokov, ako aj všetky potrebné informácie, sú zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke ústredia. Rád by som ešte žiadateľov upozornil, že k žiadosti je potrebné priložiť aj zmluvu o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenú v súlade so zákonom o sociálnych službách a Občianskym zákonníkom,“ dopĺňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Čo je detská skupina?

Detská skupina je forma starostlivosti o dieťa, ktorú poskytuje jedna fyzická osoba. Detská skupina môže mať maximálne štyri deti. Starostlivosť v detskej skupine nemôže poskytovať právnická osoba ani fyzická osoba prostredníctvom jej zamestnancov, ale výlučne  osobne sama fyzická osoba v konkrétnej detskej skupine, na konkrétnom mieste poskytovania tejto služby. Osoba, ktorá starostlivosť o deti v detskej skupine poskytuje, musí mať detskú skupinu zaregistrovanú v Registri sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku. Kontrolným orgánom  v rámci zisťovania skutkového stavu v konaní vo veci zápisu do registra sociálnych služieb ako aj ohliadky miesta poskytovania služby starostlivosti o dieťa  v detskej skupine, v záujme ochrany dieťaťa, je vyšší územný celok.

Viac informácií o detskej skupine nájdete na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 05.12.2022

Tlačiť