Štatistika sociálnych dávok: Zmeny v legislatíve zlepšili prístupnosť k náhradnému výživnému

Počet poberateľov náhradného výživného v tomto roku neustále stúpa. V apríli tohto roka poskytli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny náhradné výživné až 5 507 osobám. Je to o 780 osôb viac ako v januári. Dôvodom nárastu sú zmeny v legislatíve, vďaka ktorým je náhradné výživné ľahšie a rýchlejšie dostupné ľuďom, ktorí ho potrebujú. Štatistiky za apríl ukázali aj to, že rast poberateľov pomoci v hmotnej núdzi z radov občanov Slovenskej republiky sa stabilizoval.

Štát pomáha občanom náhradným výživným v prípadoch, keď zlyhávajú zodpovedné osoby a neplnia si vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu ako aj v prípadoch, keď sirote nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Od začiatku roka pritom začali v oblasti náhradného výživného platiť významné zmeny. Ich cieľom bolo, aby bolo náhradné výživné dostupné rýchlejšie a pre viac detí, aby siroty s najnižšími sirotskými dôchodkami dostali viac peňazí, a aby sa obmedzili výpadky vo výživnom pri exekúcii.

„Od začiatku roka do apríla stúpol počet poberateľov náhradného výživného o 780 osôb. Štatistiky jasne ukazujú, že zmeny v legislatíve zvýšili dostupnosť náhradného výživného ľuďom, ktorí to potrebujú. Pomáhame tým najzraniteľnejším. Celková vyplatená suma v tomto období stúpla o viac ako 150-tisíc eur na takmer 650-tisíc eur až pre 5 507 poberateľov,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Pozitívny efekt zmeny zákona o náhradnom výživnom potvrdil aj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. Dodáva, že pravidlá pre prideľovanie náhradného výživného neboli v minulosti nastavené ideálne. Ukazuje to fakt, že kým v apríli 2016 vyplatil štát 7 769 dávok, v apríli 2021 to už bolo iba 4 414 dávok. „Pokles z predchádzajúceho obdobia dokladuje potrebu úpravy legislatívy. Novela platná od začiatku tohto roku umožnila zväčšiť okruh oprávnených osôb, a to sa prejavilo na miernom náraste poberateľov i počtu detí, ktoré dostávajú náhradné výživné od začiatku roka 2022,“ dodal Bednárik.

Nárast zaznamenal aj počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Kým v marci poberalo pomoc v hmotnej núdzi 59 627 osôb, v apríli to bolo až 76 536 ľudí. „Za týmto rastom stojí výlučne vyplácanie pomoci odídencom z Ukrajiny. Počet poberateľov z radov občanov Slovenskej republiky sa medzimesačne takmer nezmenil, čo považujem za dobrú správu,“ zhodnotil situáciu generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov – apríl 2022: 

  • Počet poberateľov náhradného výživného: 5 507 (5 346 osôb v marci 2022, 4 727 osôb v januári 2022). 
  • Suma vyplatená na náhradnom výživnom: 648 344,88 EUR (629 300,63 EUR v marci 2022, 494 027,81 EUR v januári 2022). 
  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 76 536 (17 014 cudzincov, z toho 16 751 odídencov z Ukrajiny) (59 627 osôb v marci 2022, 60 381 osôb v apríli 2021). 
  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 693 304 (691 862 osôb v marci 2022, 694 890 osôb v apríli 2021).  
  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 662 944 (661 867 osôb v marci 2022).  
  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 140 905 (140 219 osôb v marci 2022).  
  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 4 213 (4 028 v marci 2022).

 Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022/2022-socialne-davky.html?page_id=1157054Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 31.05.2022

Tlačiť