Úrady práce poslali rodičom školákov pol milióna eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili už tradične v septembri dotácie na školské potreby. Takýmto spôsobom putovalo na podporu 30-tisíc školákov z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii takmer pol milióna eur. Septembrová štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukázala aj pokračujúci pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

Štát pomáha dotáciou na školské potreby rodinám poberajúcim dávky v hmotnej núdzi a rodinám, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, aby ich deti mali zabezpečené nevyhnutné školské potreby, najmä zošity, písacie potreby, učebnice a podobne. Dotáciu dostávajú zriaďovatelia škôl v dvoch častiach, vždy v septembri a vo februári pre deti posledného ročníka materskej školy a deti základných škôl.

„Som presvedčený, že 492 140 eur použitých na septembrové dotácie na školské potreby je jednou z najlepších možných investícií nášho štátu. Je to investícia do vzdelania, do zachovania rovnosti šancí, do prosperity celej spoločnosti. Aj takto pomáhame rodinám, ktoré to najviac potrebujú,“ povedal Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Za prospešnú pokladá dotáciu na školské potreby aj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. „Pre deti v rodinách s nízkymi príjmami je užitočné účelovo zabezpečiť školské potreby naturálnou formou, kedy zriaďovateľ školy zakúpi tieto potreby a poskytne ich oprávneným deťom,“ vyzdvihol Bednárik vhodný spôsob poskytovania podpory školákom. Zároveň podotkol, že s klesajúcim počtom ľudí odkázaných na dávky v hmotnej núdzi zákonite klesá aj počet školákov podporovaných dotáciou. Konkrétne zo 70 360 detí v septembri 2015 na 29 647 v septembri 2022. Napriek tomu dotácia na školské potreby podľa neho naďalej vytvára priestor pre adresnú pomoc rodinám, ktoré to najviac potrebujú.

Pozitívny vývoj naďalej pretrváva v oblasti pomoci v hmotnej núdzi. V septembri 2022 poberalo dávku v hmotnej núdzi 57 623 osôb, čo je o 376 ľudí menej ako v auguste 2022. „Už štvrtý mesiac v rade vidíme pokles počtu ľudí odkázaných na takúto pomoc štátu. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby tento pozitívny trend pokračoval. Kľúčom je znižovanie nezamestnanosti, a to hlavne v prípade ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce či inak znevýhodnených občanov. Práve pre nich sme pred mesiacom spustili nový národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Teší ma, že je oň záujem. Je to dôkaz, že ideme dobrým smerom,“ skonštatoval generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Pripomenul, že počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi bude v októbrových štatistikách podstatne vyšší. Pribudnú odídenci z Ukrajiny, ktorým ešte v septembri 2022 vyplácali finančnú pomoc medzinárodné inštitúcie na čele s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov. V rámci plynulého prechodu finančnej pomoci pre odídencov im bola septembrová pomoc v hmotnej núdzi vyplatená v októbri.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov – september 2022:

-        Počet poberateľov dotácie na školské potreby: 29 647

(30 057 osôb v septembri 2021)

-        Objem vyplatených prostriedkov - dotácie na školské potreby: 492 140 EUR

(498 946 EUR v septembri 2021).

-        Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 691 619

(691 144 osôb v auguste 2022, 691 136 osôb v septembri 2021).

-        Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 662 110

(661 138 osôb v auguste 2022).

-        Počet poberateľov rodičovského príspevku: 139 089

(140 125 osôb v auguste 2022).

-        Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 4 308

(4 618 v auguste 2022)

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022/2022-socialne-davky.html?page_id=1157054Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 31.10.2022

Tlačiť