Úrady práce v júni rekordne pomáhali ľuďom, vyplácali aj inflačnú pomoc

V júni podporili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny občanov rekordnou sumou. V rámci sociálnych dávok a dotácií v júni vyplatili viac ako 236 miliónov eur, z toho približne 96 miliónov eur v rámci jednorazovej inflačnej pomoci. Úrady v júni pomohli aj rekordnému počtu ľudí starajúcich sa o svojich blízkych. Príspevok na opatrovanie poberalo v uplynulom mesiaci viac ako 63 tisíc osôb.

Na sociálne dávky a dotácie pre ľudí poskytli úrady práce v júni 236 miliónov eur, čo je o takmer 94 miliónov eur viac ako v máji. Významný nárast bol spôsobený automatickým vyplatením jednorazovej inflačnej pomoci spolu s dávkami v hmotnej núdzi, prídavkami na deti, príspevkami na opatrovanie a príspevkami náhradným rodičom. Vyplatená sociálna pomoc zo strany úradov práce bola v júni najvyššia od januára 2004, kedy bolo zriadené Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 „Celkovo sme v júni takto vyplatili jednorazovú inflačnú pomoc vo výške viac ako 96 miliónov eur. Tieto peniaze sme automaticky poslali ľuďom, ktorí sú najviac ohrození rastúcimi cenami. A pomáhame naďalej. O pomoc môžu požiadať napríklad aj osoby, ktoré sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Upozornil, že suma vyplácaná ľuďom v rámci sociálnych dávok a dotácií zo strany úradov práce sa zvyšuje dlhodobo. V priebehu roku 2004 úrady práce vyplácali približne dva milióny eur mesačne, v roku 2010 dosahovali mesačné výplaty 100 miliónov eur a od roku 2020 sa bežne pohybujú v intervale od 130 do 150 miliónov eur.

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer upresňuje, že inflačná pomoc sa rozšírila aj o ďalšie skupiny ľudí, no v týchto prípadoch je potrebné podať žiadosť na príslušnom úrade práce. „Úrady sú na základe žiadostí pripravené inflačnú pomoc poskytnúť. Okrem občanov, ktorí sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom môžu o inflačnú pomoc požiadať aj osobní asistenti, opatrovatelia, ktorí nepoberajú príspevok na opatrovanie a ľudia nad 62 rokov, ktorí nepoberajú dôchodok a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do konca augusta tohto roka,“ doplnil Zimmer.

 Okrem celkovej sumy vyplatenej v rámci sociálnej pomoci zaznamenalo ústredie rekord aj v počte poberateľov príspevku na opatrovanie. V júni poberalo príspevok 63 423 osôb, o 313 viac ako v máji. S počtom poberateľov a legislatívnymi zmenami rastie podľa výskumného pracovníka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislava Bednárika aj celková vyplatená suma. „Kým v januári 2020 to bolo 20,8 milióna eur, v januári 2021 už 24,8 milióna eur, v januári tohto roka 26,6 milióna eur a v júni suma narástla na 32,88 milióna eur. Aj keď existuje starostlivosť o nevládnych ľudí v zariadeniach, domáce opatrovanie má predsa len nesporne svoje výhody. Nárast počtu poberateľov príspevkov na opatrovanie bude pokračovať, najmä v súvislosti so starnutím populácie,“ vysvetlil Bednárik.

 Ústredie práce okrem toho zaznamenalo očakávaný a významný pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. V júni poberalo pomoc v hmotnej núdzi 59 507 osôb, čo je takmer o 22-tisíc osôb menej ako v máji. Štát na konci mája prestal vyplácať finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny. Úlohy podporovateľa sa zhostili štyri medzinárodné organizácie - Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). „Do blízkej budúcnosti však môžeme očakávať rast počtu týchto poberateľov. Rast životného minima spôsobí mierne navýšenie počtu oprávnených žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi a musíme zobrať do úvahy aj ďalšie faktory podporujúce rast počtu osôb, ktoré sa dostanú do hmotnej núdze. Takými je aktuálna situácia v náraste inflácie, neistota ohľadne stability pracovných miest, riziko energetickej krízy a dopady vojny na Ukrajine,“ uzavrel Bednárik.


Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov – jún 2022:

  • Celkový úhrn vyplatených finančných prostriedkov v rámci sociálnej pomoci: 236 211 044,50 eur (142 314 308,51 eur v máji 2022, 149 579 955,80 eur v júni 2021).
  • Celkový počet poberateľov príspevku na opatrovanie: 63 423 (63 110 osôb v máji 2022, 62 702 osôb v júni 2021).
  • Celkový počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 59 507 (81 430 osôb v máji 2022, 57 752 osôb v júni 2021).
  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 696 891 (694 872 osôb v máji 2022, 696 340 osôb v júni 2021).
  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 666 602 (664 264 osôb v máji 2022).
  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 141 047 (141 345 osôb v máji 2022). 
  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 6 215 (5 205 v máji 2022)

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022/2022-socialne-davky.html?page_id=1157054Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 29.07.2022

Tlačiť