Úspešný národný projekt Nestrať prácu-vzdelávaj sa mieri do finále

V týchto dňoch doručujú certifikáty o absolvovaní kurzu poslední účastníci národného projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny schválili od februára minulého roka takmer 37,5 milióna eur na vzdelávanie účastníkov projektu. Celkovo vyhoveli viac ako 31-tisíc žiadostiam o poskytnutie príspevku na vzdelávanie.

Unikátny projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa bol prvý svojho druhu, ktorý pôsobil preventívne. K bezplatnému prehlbovaniu vedomostí a zručností mali premiérovo prístup zamestnaní ľudia, samostatne zárobkovo činné osoby ale napríklad aj rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke. „V tomto smere to bol skutočne inovatívny projekt so silným dôrazom na prevenciu a budovanie odolnosti a pružnosti pracovného trhu. Ľudí oslovila možnosť bezplatne sa vzdelávať a zlepšiť si šance na získanie perspektívnejšej práce. Z môjho pohľadu to bol úspešný projekt a je to cesta, v ktorej budeme pokračovať,“ povedal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Dodal, že projektové štatistiky ešte nie sú definitívne uzavreté, ale vzhľadom na ukončovanie projektu sa už príliš meniť nebudú.

Rezort práce spustil projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa vo februári 2022 a administratívne bude ukončený do konca tohto roka. Obdobie, počas ktorého musia účastníci doručiť doklady preukazujúce úspešné absolvovanie vzdelávania, sa v týchto dňoch končí. V rámci projektu bolo k 15.10.2023 celkovo uzavretých 31 725 dohôd so záujemcami o zamestnanie. Úrady práce sa v nich zaviazali, že preplatia kurzy v celkovej výške 37 457 295,95 eur. V rámci projektu neboli podporované kurzy na vodičské oprávnenie skupiny B.

Záujem bol najmä o IT kurzy, vodičské oprávnenia na skupinu C a kurzy na beauty služby

Účastníci projektu mali najväčší záujem o odborné kurzy súvisiace s profesiou vodiča. Práve profesia vodiča patrí medzi tie povolania, po ktorých je zo strany zamestnávateľov vyšší dopyt ako je ponuka, teda nedostatkové profesie. Viac ako 32 % zo všetkých uzatvorených dohôd bolo z tejto kategórie, pričom takmer dve tretiny z nich boli uzavreté na zaplatenie kurzov na získanie vodičského oprávnenia skupiny C. Druhým najobľúbenejším kurzom z tejto kategórie bol ten zameraný na získanie vodičského oprávnenia skupiny D a prvú trojku uzatvorili kurzy na vodičské oprávnenie skupiny CE. Druhou najčastejšou kategóriou kurzov boli počítačové kurzy so špecializovaným zameraním. Treticu najobľúbenejších kurzov uzatvára kategória beauty služieb. Veľký záujem bol aj o kurzy z oblasti daní, účtovníctva a financií, o kurzy anglického jazyka, ale aj o technické kurzy vrátane kurzov z oblasti zvárania. Najväčší záujem o účasť na projekte Nestrať prácu – vzdelávaj sa zaznamenal úrad práce v Košiciach. So záujemcami o zamestnanie tam uzavreli najviac dohôd spomedzi všetkých úradov, a to až 2 173 v celkovej hodnote takmer 2,9 milióna eur. Úrad práce v Prešove uzavrel 1 805 dohôd v celkovej sume viac ako 2,2 milióna eur. Bratislavský úrad mal tretí najvyšší počet uzatvorených dohôd, a to 1 741 za viac ako 2,3 milióna eur.

Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.skMédiá

Dátum vytvorenia stránky: 25.10.2023
Dátum aktualizácie: 26.10.2023

Tlačiť