Ústredie práce pripravuje cudzojazyčné verzie najpoužívanejších tlačív

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje pre potreby klientov úradov práce informatívne vzory tlačív v maďarskom, ukrajinskom, anglickom a nemeckom jazyku. Preklady budú zverejnené v elektronickej podobe na webových stránkach ústredia práce. Preložené dokumenty poslúžia ako pomôcka pre klientov pri vypĺňaní oficiálnych tlačív v slovenskom jazyku. Prvé preložené tlačivá do maďarského jazyka nájdu klienti na webových stránkach už dnes.

Jazyková bariéra môže občanom pri návšteve úradov skomplikovať spoluprácu s úradníkmi. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny preto s cieľom zefektívniť komunikáciu a naďalej rozvíjať proklientský prístup pripravuje pre svojich klientov pomôcku v podobe jazykových prekladov najpoužívanejších žiadostí, vzorov dohôd, poučení a ďalších tlačív. Už od dnešného dňa, piatka 31.marca, bude ústredie práce na svojom webovom sídle postupne zverejňovať informatívne verzie týchto tlačív v maďarskom, ukrajinskom, anglickom a nemeckom jazyku. Tlačivá nebudú slúžiť na oficiálny úradný styk, ale iba ako pomôcka pre klientov pri vypĺňaní oficiálnych verzií tlačív v slovenskom jazyku.

Ústredie práce podľa slov jeho generálneho riaditeľa Karola Zimmera už dlhšie zvažovalo zavedenie takejto pomôcky. „Som rád, že sme túto iniciatívu nakoniec rozbehli. Pri jej realizácii nás podporila aj súbežná požiadavka z verejného priestoru. Príprava rôznych jazykových verzií tlačív je plne v súlade s našou ambíciou nepretržite skvalitňovať služby úradov práce vrátane zohľadňovania špecifických potrieb klientov,“ dodal Zimmer.

Cudzojazyčné verzie tlačív budú zverejnené v elektronickej forme na webových stránkach ústredia práce. Medzi preloženými tlačivami budú napríklad žiadosti o poskytnutie rôznych príspevkov a prídavkov, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, rôzne poučenia a potvrdenia pre klientov a ďalšie tlačivá.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 31.03.2023

Tlačiť