Už 20 bezplatných dlhových poradní pomáha Slovákom dostať sa z dlhov

V Nových Zámkoch dnes oficiálne otvorili bezplatnú dlhovú poradňu. Na mapu Slovenska tak pribudlo už 20. miesto, kam sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním svojich dlhov. Novú poradňu prišiel oficiálne otvoriť generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

„Už aj Novozámčania majú k dispozícií bezplatnú a komplexnú odbornú pomoc pri riešení problémov s dlhmi. Mám úprimnú radosť z toho, že sa nám darí v otváraní bezplatných dlhových poradní napredovať,“ vyhlásil Karol Zimmer pri príležitosti otvorenia bezplatnej dlhovej poradne v Nových Zámkoch. V týchto dňoch pribudnú bezplatné dlhové poradne aj v Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Žiline, Bardejove, Banskej Štiavnici, Leviciach a Rožňave. „Nič nestojí v ceste tomu, aby sme v priebehu tohto roka otvorili dlhové poradne vo všetkých 46 mestách, v ktorých pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,“ dodal Zimmer.

Od začiatku minulého roka poskytli bezplatné dlhové poradne ekonomické, právne, ale aj psychologické poradenstvo 535 klientom a ich rodinám. Úspešne pomohli napríklad klientke z východného Slovenska, ktorej manžel dostal kvôli závislostiam celú rodinu do začarovaného kruhu dlhov. Poradcovia jej pomohli vytvoriť splátkový kalendár úveru v spolupráci s bankou. Poradili jej, ako komunikovať s manželom a ako najlepšie spravovať rodinné financie tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k nepremyslenému zadlžovaniu celej domácnosti. Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny: „Dlhy dokážu ničiť životy nielen jednotlivcom, ale celým rodinám. Práve bezplatné dlhové poradne sú tu pre všetkých. Pre ľudí, ktorí potrebujú odvrátiť hroziacu finančnú katastrofu, ale aj pre tých, ktorí sa už boria s neúprosnými dopadmi priveľkej dlhovej nálože. Robím všetko pre to, aby boli služby dostupné všetkým, ktorí ich potrebujú. Vidíme, že ľudia potrebujú pomôcť. Len za posledný mesiac sa na poradne obrátili stovky nových klientov a ich počet z mesiaca na mesiac stúpa.“

Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované, trojzložkové poradenstvo - právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Poradcovia tak pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne a komplexné riešenie dlhovej situácie. Psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie často absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento problém štátne bezplatné dlhové poradne kladú veľký dôraz.

Poradne pomáhajú všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Odborníci tu asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastavení splátkového kalendára, ale aj zmene postoja a správania tak, aby sa klient vyhol podobnej situácii v budúcnosti. Záujemcom o pomoc odporúčajú, aby prišli pripravení a nezabudli si so sebou priniesť dôležité dokumenty ako zoznam všetkých záväzkov - bankové a nebankové úvery a pôžičky, dlhy voči príbuzným a známym, leasingovej spoločnosti či úžerníkom. Dôležité sú iné listiny -rozhodnutia súdov, listy od exekútorov, platobné výmery od sociálnej či zdravotnej poisťovne, upomienky od poskytovateľov služieb či správcu bytovky. Pre lepšie zhodnotenie finančnej situácie sú podstatné aj doklady o príjmoch napríklad v podobe pracovnej zmluvy, výplatnej pásky či daňového priznania. Nápomocné môžu byť výpisy z účtov, detailný zoznam mesačných výdavkov, faktúry za telefón či internet, doklady o mesačných platbách za bývanie, doklady k poistkám či investíciám a doklady o majetkových sporoch a konaniach.

Viac informácií o službách poskytovaných bezplatnými dlhovými poradňami sa dozviete na internetovej stránke https://pomahamedlznikom.sk/.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 08.04.2022
Dátum aktualizácie: 10.05.2022

Tlačiť