V máji 2018 je už 19 okresov s evidovanou nezamestnanosťou pod 3 %

V máji 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,37 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2018 (5,42  %) poklesla o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,98 p. b. (v máji 2017  7,35 %). 

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v máji 2018 dosiahol 148 090 osôb.  Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2018 (149 611 osôb), poklesol o 1 521 osôb (o 1,02 %). Medziročne poklesol o 52 301 osôb, čo je o 26,10 % menej (v máji 2017  200 391 osôb). 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v máji 2018 6,58 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2018 (6,65  %) poklesla o 0,07 p. b.. Medziročne poklesla  o 2,11 p. b. (v máji 2017 8,69 %). 

Stav celkového počtu UoZ v máji 2018 dosiahol 181 494 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2018 (183 518 osôb), poklesol o 2 024 osôb (o 1,10 %). Medziročne poklesol o 55 440 osôb, čo je o 23,40  % menej (v máji 2017 stav 236 934 osôb). 

V máji 2018 bol v siedmich  krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,13 p. b.) bol dosiahnutý v Prešovskom kraji. V Trnavskom kraji bol zaznamenaný nárast MEN o 0,05 p. b.. 

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti   zaznamenal Prešovský kraj (9,09 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,37 %) zaznamenal  ešte Banskobystrický kraj s 7,55 % a Košický kraj s 8,87 %. 

Na okresnej úrovni bol v máji 2018 v 50 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 28 okresoch bol zaznamenaný mierny nárast MEN a v okrese Púchov sa MEN nezmenila. 

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (17,87 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,90 %) dosiahol okres Galanta. 

Ku koncu mája 2018 úrady práce evidovali 80 877 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 296. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to  20 882 miest (podiel 25,82 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom  kraji  4 962 (podiel 6,14 %).

VPM z hľadiska ich štruktúry: 

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 35 591 miest (v Trnavskom kraji 9 897miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 17 319 miest (v Bratislavskom kraji 3 571 miest)
  • pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 9 959 miest (v Bratislavskom kraji 2 782 miest)


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 18.06.2018
Dátum aktualizácie: 19.06.2018

Tlačiť