Viac ako 70 pracovných miest bude podporených vďaka investičnej pomoci pre sociálne podniky  

Ku koncu novembra bolo na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny doručených takmer tridsať žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka. Dohody o poskytnutí finančného príspevku podpísalo sedemnásť žiadateľov. Registrované sociálne podniky stále môžu predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to do konca januára 2022.  

Ku koncu novembra evidovali úrady práce sociálnych vecí a rodiny 29 žiadostí o poskytnutie  finančnej pomoci. „Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už podpísali dohody so 17 registrovanými sociálnymi podnikmi. V rámci nich bude podporených 73 pracovných miest. Finančné príspevky, ktoré na ne sociálne podniky dostanú, budú spolu vo výške 2,5 milióna eur, “ uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci národného projektu môžu registrované sociálne podniky získať finančné prostriedky, ktoré budú súvisieť vyslovene s investičným zámerom. Ide o kapitálové výdavky, bežné výdavky na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb, ako aj príspevky na mzdové výdavky zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené priamo v dôsledku investičného zámeru. V rámci národného projektu tak budú podporené pracovné miesta v registrovaných sociálnych podnikoch ako napríklad operátor výroby, strojársky špecialista, operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu či  obrábač kovov.

Národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka

Dňa 5.10.2020 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ v celkovej sume 48,8 mil. € .

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované sociálne podniky vrátane začínajúcich sociálnych podnikov. Podmienkou pre získanie nenávratného finančného príspevku z tohto národného projektu je schválenie financovania časti investičného zámeru formou návratných zdrojov (úver alebo pôžička alebo finančný nástroj). Táto podmienka je stanovená zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sociálny podnik teda musí pri predložení žiadosti preukázať úradu schválenie financovania časti svojho investičného zámeru formou návratných zdrojov.

Registrované sociálne podniky stále môžu predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Čas nato majú do konca januára 2022. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde im vysvetlia, ako majú postupovať.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 08.12.2021

Tlačiť