V júli sme vyplatili takmer 6 000 inflačných dotácií na základe žiadosti

V júli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili 5 826 inflačných dotácií na základe žiadostí. V júni to pritom bolo iba 35. Najviac dotácií na základe žiadosti bolo v júli poskytnutých osobám, ktoré poskytovali osobnú asistenciu. Júlová štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukázala, že naďalej stúpal počet poberateľov príspevkov na opatrovanie. Dosiahol nové historické maximum.

„K výraznému nárastu čerpania inflačnej pomoci jednoznačne prispelo mimoriadne nasadenie pracovníkov na úradoch práce, ktorí aktívne vyhľadávali a osobne oslovovali potenciálnych žiadateľov o inflačnú dotáciu. Vďaka ich práci dostalo dotáciu takmer tisíc ľudí. Rád by som týmto našim zamestnancom poďakoval,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú inflačnú pomoc od júna. Automaticky ju dostalo ešte v júni viac ako 810-tisíc osôb, ktorým úrady vyplatili celkovo takmer 97 miliónov eur. Pre viacerých však bola táto pomoc dostupná iba na základe žiadosti. Úrady práce takto  v júli vyplatili 5 826 inflačných dotácií v celkovej hodnote takmer 600-tisíc eur. Až 5 380 dotácií smerovalo ľuďom, ktorí vykonávali osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie najmenej 12 hodín počas 1. štvrťroka 2022. Celkovo 417 dotácií bolo vyplatených starším občanom, ktorí najneskôr v máji tohto roka dosiahli vek 62 rokov a zároveň v máji 2022 boli bez príjmu a nepoberali dôchodok.

Najväčšia časť inflačných dotácií bola na základe žiadosti v júli vyplatená v okrese Košice – okolie. Celkovo tam bola vyplatená pomoc 394 žiadateľom. V okrese Rožňava prijalo inflačnú pomoc 263 žiadateľov a v okrese Košice II 212 žiadateľov.

„Rád by som pripomenul ľuďom, ktorí sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, že môžu o inflačnú dotáciu požiadať na svojom úrade práce až do konca septembra. Doteraz sme v rámci inflačnej pomoci vyplatili takmer 98 miliónov eur. Keďže nepriaznivá situácia stále pretrváva, aktívne hľadáme ďalšie možnosti, ako pomôcť hlavne ľuďom, ktorí to najviac potrebujú,“ zhodnotil situáciu minister práce, sociálnych veci a rodiny Milan Krajniak.

Popri náraste poskytovania inflačnej pomoci ukázala júlová štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny aj rast poberateľov príspevkov na opatrovanie. V sledovanom mesiaci poberalo tento príspevok 63 438 osôb, čo je najviac od januára 2004, kedy bolo zriadené Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Počet poberateľov postupne stúpal. V roku 2004 sa ich počty pohybovali okolo 30-tisíc osôb, od začiatku tohto roka ešte neklesli pod 63-tisíc.

Podľa výskumného pracovníka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislava Bednárika je pravdepodobné, že počet poberateľov príspevku na opatrovanie bude vzhľadom na starnutie populácie naďalej rásť. Už niekoľko rokov pochádza najväčšia časť poberateľov z Košického kraja. V júli 2022 ich bolo takmer 12-tisíc a úrady im vyplatili viac ako päť miliónov eur. Najmenej poberateľov pochádzalo z Bratislavského kraja, a to 3 681. Spolu im úrady vyplatili necelých 1,5 milióna eur. „Regionálne rozloženie vyplácania príspevku na opatrovanie je aj určitým indikátorom, že tento príspevok je vlastne pomocou v ťažšej finančnej situácii rodín starajúcich sa o nevládnych príbuzných a tiež toho, že kapacity zariadení pre opatrovaných nestačia. Opatrovanie v rodine tak podporuje štát najmä na východe Slovenska a tiež v Nitrianskom a Žilinskom kraji,“ uzavrel Bednárik. Zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb sú samosprávy, pod ktorých kompetencie patrí aj poskytovanie opatrovateľskej služby.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov – júl 2022:

  • Celkový počet vyplatených inflačných dotácií na základe žiadosti: 5 826

(35 v júni 2022)

  • Celkový počet poberateľov príspevku na opatrovanie: 63 438

(63 423 osôb v júni 2022, 62 711 osôb v júli 2021).

  • Celkový počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 58 738

(59 507 osôb v júni 2022, 56 631 osôb v júli 2021).

  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 693 860

(696 891 osôb v júni 2022, 693 812 osôb v júli 2021).

  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 664 540

(666 602 osôb v júni 2022).

  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 140 296

(141 047 osôb v júni 2022).

  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 4 472

(6 215 v júni 2022)

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022/2022-socialne-davky.html?page_id=1157054Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 02.09.2022

Tlačiť