Zvýšené prídavky pre prvákov dosiahli v októbri rekordnú sumu

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú vždy v októbri zvýšený prídavok na deti, ktoré nastúpia do prvého ročníka základných škôl. Tento rok v októbri ich rodičom k riadnemu prídavku priplatili takmer 6,3 milióna eur, čo je doteraz najvyššia suma. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenali minulý mesiac aj pokles poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

Zvýšený prídavok na deti nastupujúce do základnej školy vyplatili úrady práce prvýkrát v októbri 2019. Rodičom prvákov vtedy poslali prídavok na dieťa zvýšený o sto eur, aby im pomohli so zabezpečením školských potrieb. V roku 2019 úrady práce vyplatili zvýšený prídavok na 53 162 detí a ich rodičom priplatili k prídavku na dieťa 5,317 milióna eur. Zvýšený prídavok na deti pri príležitosti nástupu na základnú školu úrady automaticky vyplácajú každý rok. V tomto roku bol vyplatený na 57 229 detí, suma zvýšenej časti prídavku tvorila 6,295 milióna eur. Je to najvyššia suma od začiatku vyplácania zvýšeného prídavku. Počas vlaňajšieho októbra bol zvýšený prídavok na deti vyplatený na 58 144 detí. K riadnemu prídavku bola vyplatená suma 6,182 milióna eur.

„Popri radosti prichádzajú s prvákmi do rodín aj významné zmeny a nemalé výdavky. Je pozitívne, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny stojí pri rodičoch v tejto náročnej životnej situácii a vie im podať pomocnú ruku v podobe zvýšeného prídavku na deti. Pozitívne je aj to, že sa táto forma podpory časom zvyšuje a aspoň čiastočne zohľadňuje vývoj ekonomiky. Verím, že aj vďaka tomu vykročili prváci aj ich rodičia úspešnejšie a s väčšou radosťou do novej etapy života,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik pripomenul postupný nárast zvýšenej časti prídavku na dieťa pri príležitosti nástupu do školy: „Zvýšeným prídavkom na dieťa chce štát podporiť rodiny prvákov pri zabezpečovaní základných školských potrieb. Pri zavedení v roku 2019 bola jeho výška 100 eur pre jedného prváka, v roku 2022 bol vyplácaný v sume 106,33 eura a tento rok v sume 110 eur. Úrady práce minulý mesiac vyplatili na túto dávku 6,295 milióna eur, oproti roku 2019 je to nárast o 0,979 milióna eur, pri náraste počtu prvákov o vyše štyri tisíc“. V súvislosti s vysokým rastom cien vidí priestor pre rast sumy podpory pre prvákov aj v budúcom roku tak, aby sa navýšenie čo možno najviac priblížilo inflácii.

Popri rekordne vysokej výplate zvýšeného prídavku na dieťa ukázali októbrové štatistiky ústredia práce aj medzimesačný pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. V porovnaní so septembrom sa znížil o 237 ľudí. „Postupný pokles poberateľov evidujeme už od februára tohto roka, odkedy ich počet klesol o viac ako tri a pol tisíca. Za pozitívnym trendom je hlavne dobrý vývoj na trhu práce a pokles nezamestnanosti. Nemalú zásluhu však na vývoji má aj kvalitná práca zamestnancov ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uzavrel generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov za október 2023:

 • Počet detí, na ktoré bol vyplatený zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do základnej školy: 57 229 (58 144 v októbri 2022). 
 • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 63 607 (vrátane 7 481 cudzincov, z toho 7 246 odídencov z Ukrajiny) 
  (63 844 osôb v septembri 2023, vrátane 7 641 cudzincov, z toho 7 384 odídencov z Ukrajiny). 
 • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 678 058
  (692 616 osôb v septembri 2023). 
 • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 136 943
  (135 858 osôb v septembri 2023). 
 • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 4 392
  (3 969 v septembri 2023). 
 • Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie: 67 283
  (66 957 v septembri 2023).

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2023/2023-socialne-davky.html?page_id=1247169Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 01.12.2023

Tlačiť