Čo je treba k žiadosti o preukaz?

žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutímžiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s alebo bez sprievodu sa prikladá aj aktuálny "Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z  odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013

Tlačiť