Chcem sa vyradiť z evidencie z vlastnej vôle – čo mám robiť?

Uchádzač o zamestnanie môže požiadať úrad PSVR, v ktorého evidencii je vedený, o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z vlastnej vôle, bez udania dôvodu, ale s uvedením dátumu, od ktorého chce byť z evidencie vyradený. Týmto dňom sa uchádzač stáva dobrovoľne nezamestnanou osobou a vzniká mu povinnosť hradiť si zdravotné poistenie z vlastných zdrojov. Ak úrad PSVR vyradí uchádzača na základe jeho žiadosti (nie je predpísané tlačivo žiadosti o vyradenie z evidencie UoZ), opätovná evidencia uchádzača bude možná najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 05.08.2021
Dátum aktualizácie: 20.10.2021

Tlačiť